Menü

Amaç

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, Ege Bölgesinin ikinci büyük ilinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermeyi, ağız-diş sağlığı hizmeti ve araştırma faaliyeti yürütmeyi planlamaktadır.

Hedef

Eğitim öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarda iyileştirerek nitelikli diş hekimleri, doktora ve uzmanlık öğrencileri yetiştirmek; akademik ve idari personel sayısını nitelikli bir şekilde arttırmak; fiziki altyapıyı güçlendirmek; topluma verilen ağız diş sağlığı hizmetini geliştirmek; sosyal sorumluluk bilinci kapsamında programlar düzenlemek.

Misyon

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen, sahip olduğu bilgiyi daha ileriye götürmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, bu bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmak için her türlü olanakları öğrencilerine sağlayan, aynı zamanda topluma çağdaş ağız diş sağlığı hizmeti sunan bir kurum olmaktır. Eğitim öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde iyileştirmek; ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve projelerin niceliğini ve niteliğini arttırmak; araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek; yörenin temel ağız diş sağlığı sorunlarını belirleyerek; tanı ve tedavi hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttırmak; ağız diş sağlığı konusunda toplumu bilgilendirici programlar düzenlemek.

Vizyon

Her türlü platformda saygınlığını kanıtlamış eğitim, araştırma ve tedavi alanlarında referans merkezi bir kurum olmaktır.