Aday Öğrenci

Bölümün Yeri : Coğrafya Bölümü, Kınıklı Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi B-Blok’ta yer almaktadır.

Bölümün Amacı: İnsan ve doğal ortam ile ilgili sorunlara bilimsel yaklaşan, sorunlara ilişkin analiz ve araştırmalar yapan, projeler üreten ve çözüm yolları önerebilen mezunlar yetiştirir.

Bölüm Hakkında: Bölümümüz dört yıllık bir lisans programıdır. Normal eğitim sürecinde eğitim katkı ücreti alınmamaktadır. Bölüm dersleri teorik ve uygulamalı olarak örgün eğitim şeklinde verilmektedir. Bölümün eğitim dili Türkçe'dir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz, lisans eğitimine başlamadan önce başvurmaları halinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık (İngilizce, Fransızca) Sınıfında okuyabilirler.

Öğretim Üyeleri: Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Burs İmkânları: Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK Burs/Öğrenim kredisine ve çeşitli kamu kurum ve özel kuruluşların verdikleri burslara başvurulabilir.

Konaklama: Konaklama imkânları için yerleşkeye yakın KYK ve özel yurtlar bulunmaktadır.

Bölümde Verilen Dersler: Bölümde verilen derslere ilişkin genel bilgiler için Eğitim Bilgi Sistemi

Program Akreditasyonu: Bölümde verilen derslere ilişkin genel bilgiler ve ders akreditasyonlarına şu adresten ulaşabilirsiniz: Eğitim Bilgi Sistemi 

Mezuniyet Koşulları: Öğrencilerin, bölüm içi ve bölüm dışı derslerden toplayacakları 136 krediye ek olarak, 16 kredilik ortak zorunlu dersleri alarak toplamda 152 kredilik dersten (240 AKTS) başarılı olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Coğrafya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız, Türkiye’de iş yapan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında, üniversitelerde "Coğrafyacı" olarak da çalışabileceklerdir. Mezunlar; gerekli pedagojik şartları yerine getirerek örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Coğrafya öğretmenliği yapma hakkına sahip olacaklardır.

Lisansüstü Olanakları: Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.