Yüksekokulumuz

Vizyonumuz

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu; iş dünyasının talep ettiği ara eleman ihtiyacını sağlamak üzere sürekli gelişen, değişen koşullara uyum sağlayacak, teknik ve mesleki beceri tabanına sahip, tekniker ve meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Mizyonumuz

Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu; Ulu Önder Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarına bağlı ve onları özümsemiş, çağdaş bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yetisinde olan ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşmayı, yöre yaşayanlarının düşünsel aydınlanmasına, kültürel ve sanatsal değerler yaratmasına yönelik hizmet etmeyi toplumla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinmiştir.

 

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu olarak;

  • Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini teknolojik ve mesleki gelişmelerle desteklemek,
  • Sorumluluklarımıza, kalite yönetim sistemi şartlarına ve yasal mevzuatlara eksiksiz uymak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin katılımı ve ekip ruhu bilinciyle, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek kaliteli eğitim vermektir.

 

Yüksekokulumuzun Tarihçesi

03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Yüksekokulumuz 1995-1996 Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına öğrenci alınması ile öğretime başlamıştır. 2000-2001 Öğretim Yılında aynı bölüme bağlı İşletmecilik programına ve 2001–2002 Öğretim Yılında her iki programların İkinci Öğretim programlarına öğrenci kabul edilmiştir. 2003–2004 Öğretim Yılında Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” programı hizmete açılmıştır. 2005–2006 Öğretim Yılında toplam 5 programda 10 şube ile eğitim–öğretim yürütülmüştür.

 

Günümüz ihtiyacı olduğu ve mezunlarının iş bulma şansının yüksek olduğu düşünülen “Dış Ticaret” programının Normal ve İkinci Öğretiminin yeni program olarak açılması gerçekleştirilmiş olup bu programa öğrenci alımı 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren gerçekleşecektir. Teknik ve akademik altyapı yetersizliğinden dolayı “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” programı 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren kapatılmış olup artık öğrenci alınmamıştır.

 

2008-2009 öğretim yıllında "Satış Yönetimi" programı açılmış olup Normal ve İkinci Öğretim olarak faaliyete girmiştir. 2009-2010 yıllında ise yüksekokulumuza "Bankacılık ve Sigortacılık" ve "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" programları Normal ve İkinci Öğretim olarak eklenmiştir.

 

Yüksekokulumuz 6 program 12 şube ile eğitim-öğretim' e devam etmektedir.

Yüksekokulumuzun Logosu