MALİYE PROGRAMI

Programın Amacı

Maliye ön lisans programı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörde, genel ekonomi, kamu kesimi ekonomisi, vergi, bütçe ve muhasebe alanında mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek maliyecilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Maliye Programı Mezunlarının Nitelikleri

Maliye Programı mezunu ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek bilgiye sahip ve kamu kesimi ve özel sektörün orta ve üst kademelerinde çalışabilecek niteliktedir.. Çağımızın gereklerine uygun mali bilgilerle donatılmış ve kamu sektörü ve özel sektörde finansal yapıya hâkim olacak şekilde ön lisans eğitimini tamamlamaktadır.

Maliye Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Maliye Programı mezunu Mezun olanlar muhasebe, mali müşavirlik gibi dallarda,  kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Maliye meslek elemanları mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.

Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli lisans eğitimi ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile de çalışabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Olanakları

Önlisans eğitimini tamamlayan maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin lisans programlarına geçiş yapabilirler. Maliye bölümü mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık Ekonomi
 • İktisat
 • Maliye
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Finans

gibi bir çok 4 yıllık lisans programlarına geçebilirler.

Bunun yanında Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim İktisat veya İşletme Fakültelerine sınavsız geçiş yaparak bu bölümlerde 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.