Menü

Güncellenme Tarihi: 07 Eylül 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları

Sonuç listesi ekli belgede mevcuttur.

Kesin Kayıt Tarihleri : 08 - 14 Eylül 2020

Kayıt Yeri: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

                    Kınıklı Yerleşkesi-Pamukkale/DENİZLİ

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı ya da e-devlet üzerinden son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.

2)Nüfus Cüzdanının fotokopisi (Önlü, Arkalı).

3)Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait YGS/TYT-LYS /AYT Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)OSYS/YKS Yerleşme Sonuç Belgesi

5)6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6)Daha önce Ek Madde-I kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge/taahhütname

7)İkinci öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Pamukkale Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

(Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)

8)Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına başvuran öğrenciler için; üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu

* Varsa öğrenci kayıtlı olduğu üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun aslı gibidir onaylı fotokopisini getirebilir.

* Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asılları Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı (heyet raporu, boy belgesi, adli sicil kaydı)

Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların ÖSYM/YKS kılavuzundaki koşul 217 ile 273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Acıpayam Meslek Yüksekokulu’ndan alınacaktır.)

Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı (heyet raporu, adli sicil kaydı)

9)Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair son bir ay içerisinde alınan belge. (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.)

10) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenecektir. Öğrencilerin kayıtlı bulundukları Üniversiteden önceden ilişik kesmemeleri gerekir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.