Menü

Güncellenme Tarihi: 15 Haziran 2020

2019-2020 Bahar Dönemi Bütünleme ve Üç Ders Sınav Takvimi

2019-2020 Bahar Dönemi bütünleme ve üç ders sınav takviminde Üniversitemiz Senatosunca düzenleme yapılmıştır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Bütünleme ve Üç Ders Sınav Takvimi

03.02.2020

Derslerin örgün eğitimle başlaması

16-22.03.2020

Tatil

23.03.2020

Derslerin uzaktan eğitimle başlaması

04-17.05.2020

Ara sınavların yapılması

15.05.2020

Uzaktan eğitimle yapılan derslerin tamamlanması

18-22.05.2020

Ara Sınav Mazeretlerinin yapılması

27.05-14.06.2020

Dönem Sonu sınavların yapılması

21.06.2020

Dönem Sonu notların sisteme girilmesinin son günü

22-26.06.2020

Bütünleme sınavlarının yapılması

28.06.2020

Bütünleme notlarının sisteme girilmesinin son günü

29-30.06.2020

Üç Ders sınavı için öğrenci dilekçelerinin alınması ve değerlendirilmesi

01-02.07.2020

Üç ders sınavlarının yapılması ve notların sisteme girilmesi

Not: Üç ders sınavı için dilekçeler sistem üzerinden alınacak olup sınavlar çevrimiçi yapılacaktır