Menü

Prof.Dr. Cem GÖK

 (258) 296 4134 (İş)

cemgok@pau.edu.tr, cemgok2005@gmail.com 

Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 3. Kat Oda: A317 Kınıklı Kampüsü 20020 Pamukkale-DENİZLİ


Akademik Görevler

Profesör Doktor; Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 10.12.2018-Devam ediyor

Doçent Doktor; Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 16.06.2017-10.12.2018

Doçent Doktor; Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi A.D., 25.11.2013-16.06.2017

Araştırma Görevlisi Doktor; Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 29.12.2010-25.11.2013

 

Araştırma Görevlisi; Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP, Pamukkale Üniversitesi), 29.12.2005-29.12.2010 

 

Araştırma Görevlisi; Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Institute of Radiation Protection, Münih/Almanya, 15.07.2008–15.07.2009

Eğitim

Çalışma Alanları: Biyomalzemeler, biyopolimerler ve hidrojeller, nano-biyokompozitler, malzeme karakterizasyonu, biyosorpsiyon/adsorpsiyon ve modelleme, çevresel radyoaktivite, şelatlayıcı ajanlar

 

Doktora

09/2005-12/2010

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Teknoloji A.D., İzmir 

Tez: Uranyum ve Toryumun Adsorpsiyonu İçin Aljinat Biyopolimerlerinin Hazırlanması ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi 

Yüksek Lisans

09/2002 – 07/2005

Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Enst. Analitik Kimya  A.D., İzmir

Tez: Application of Factorial Design in Optimization of Preconcentration Procedure for Some Lanthanides Determination in Aqueous Solution

 

Yüksek Lisans

09/2002 – 02/2004

Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, İzmir

Lisans

09/1997 – 06/2002

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İzmir

Tez: Altın Film Elektrotta Anodik Sıyırma Voltammetrisi ile Civa Analizi

Lise

Mithatpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine-Tesviye Bölümü, İzmir 

 Yabancı Dil

İngilizce; Çok iyi derecede konuşma, anlama, yazma (ÜDS Dil Puanı: 75.000)

 

Almanca; Orta düzey

Bilgisayar Bilgisi

İyi derecede kullanıcı; Microsoft Ofis, Internet, SPSS, Minitab, Spartan Simulasyon Programları

Üye Olunan Dernekler ve Gruplar

 

 • o Nucleonica  (Uluslararası Nükleer Bilimler Grubu)
 • o Kimyagerler Derneği
 • o Türkiye Genç Kimyacılar Platformu
 • o "Sustainable Chemical Products" Çalışma Grubu (Almanya)
 • o “Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt” Mezunlar Derneği

Askerlik

5’inci Kolordu Gıda Müfreze Komutanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvarı (Yedek Subay), Çorlu-Tekirdağ.

     

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergiler):

 1. C.Gök, S. Aytas, H. Sezer, 2017. Modeling Uranium Biosorption by Cystoseira sp. and Application Studies, Separation Science and Technology, 52 (5), 792-803.
 2. S. Aytas, H. Sezer, C. Gok, 2016. Characterization of Cystoseira sp. for the Isolation of Uranium. Analytical Letters, 49(4), 523–540.
 3. C. Gok, 2014. Neodymium and Samarium Recovery by Magnetic Nano-Hydroxyapatite. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry301(3), 641–651.
 4. S. Aytas, S. Erenturk, M.A. A. Aslani, S. Yusan, D.A. Turkozu, C. Gok, T. Karali, M. Gokce, K.F. Oguz, 2014. Determination and evaluation of natural radioactivity and heavy metal levels in the aquatic environment of trans-boundary rivers: Maritza, Tundja and Arda. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistr, DOI 10.1007/s10967-014-3091-4.
 5. C. Gok, S. Aytas, 2013. Recovery of thorium by high-capacity biopolymeric sorbent. Separation Science and Technology, 48, 2115-2124.
 6. S. Aytas, E. Gunduz, C. Gok, 2013. Biosorption of uranium ions by marine macroalgae Padina pavonia, CLEAN – Soil, Air, Water, Accepted Manuscript, in press,  DOI: 10.1002/clen.201300019.
 7. C. Gok, U. Gerstmann, V. Höllriegl, S. Aytas, 2013. Preparation of Ca-alginate biopolymer beads and investigation of their decorporation characteristics for 85Sr, 238U and 234Th by in-vitro experiments. Radiation Protection Dosimetry, 153, 47-55.
 8. C. Gok, U. Gerstmann, S. Aytas, 2013. Biosorption of radiostrontium by alginate beads: application of isotherm models and thermodynamic studies. The Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 295, 777-788.
 9. S. Yusan, C. Gok, S. Akyıl, S. Aytas, 2012. Adsorptive removal of thorium (IV) using calcined and flux calcined diatomite from Turkey: Evaluation of equilibrium, kinetic and thermodynamic data. Applied Clay Science, 67-68, 106-116.
 10. S. Aytas, S. Yusan, M. Aslani, T. Karalı, D. Turkozu, C. Gok, S. Erenturk, M. Gokce and K. Oguz, 2012. Natural radioactivity of riverbank sediments of the Maritza and Tundja Rivers in Turkey. Journal of Environmental Science and Health, 13, 2163-2172. 
 11. S. Aytas, D.A.Turkozu, C. Gok, 2011. Biosorption of uranium(VI) by bi-functionalized low cost biocomposite adsorbent. Desalination 280, 354-362.
 12. C. Gok, D.A.Turkozu, S. Aytas, 2011. Removal of Th(IV) ions from aqueous solution using bi-functionalized algae-yeast biosorbent. The Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 287(2), 533-541. 
 13. S. Aytas, S. Lavrova, A. Damianova, S. Akyil, M.A.A. Aslani, T. Karali, I. Sivriev, A. Turkozu, S. Yusan, C. Gok, M. Gokce, F. Oguz, 2009. Physicochemical profile of Tundja and Maritza River waters. Journal of Balkan Ecology 12(4), 407-415. 
 14. C. Gok, S. Aytas, 2009. Biosorption of uranium(VI) from aqueous solution using calcium alginate beads. Journal of Hazardous Materials 168, 369–375.
 15. C. Gok, S. Seyhan, M. Merdivan, M. Yurdakoc, 2007. Separation and preconcentration of La3+, Ce3+ and Y3+ using calix[4]resorcinarene impregnated on polymeric support. Microchimica Acta 157, 13-19.
 16. M.Merdivan, S. Seyhan, C. Gok, 2006.  Use of benzoylthiourea immobilized on silica gel for separation and preconcentration of uranium(VI). Microchimica Acta 154, 109-114.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 1. C. Gok, S. Aytas, 2014. Biosorption of Uranium And Thorium by Biopolymers, edited by Monzer Fanun, The Role of Colloidal Systems in Environmental Protection" - 1st edition, Elsevier, 363-395, 2014,  ISBN: 9780444632838.
 2. Z. Portakal, C. Gok, S. Aytas, 2012. Separation of Uranium by an Extractant Encapsulated Magnetic Alginate Gels Separation of U(VI) by Mag-Alg Gels, Technological Innovations in Sensing and Detection of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threats and Ecological Terrorism, edited by Ashok Vaseashta, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology Part 7(38), 357-360, Springer, The Netherlands,  ISBN: 978-94-007-2488-4.

Değerlendirmede Olan Yayınlar

 1. S. Aytas, H. Sezer, C. Gok. Biosorption of uranium by Cystoseira sp. biosorbent, Part 1. Chemical modification of biosorbent and optimization of sorption process. Carbohydrate Polymers, Under Review.
 2. C. Gok, S. Aytas, H. Sezer. Biosorption of uranium by Cystoseira sp. biosorbent, Part 2. Modeling of process and application studies. Carbohydrate Polymers, Under Review.

Yürütülen Projeler

 1. C. Gök, Bazı Lantanitlerin Biyosorpsiyonu için Manyetik Nano Biyokompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Başlangıç Seviyesi Projesi, Yürütücü, Proje No: 2013BSP004 Bütçe: 20 000 TL (Başlangıç: Mart 2013).

 Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) Desteklenen Projede Görev Alma

 1. S. Aytas, C. Gök, Uranyum ve Toryumun Adsorpsiyonu İçin Aljinat Biyopolimerlerinin Hazırlanması ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştime Programı (ÖYP) Tez Projesi, Proje No: 2005DPT003, Bütçe: 10 000 TL/Yıl, 2007-2010.
 2. Ş. Aytas, S. Akyıl, M.A.A. Aslani, D.A. Türközü, T. Karalı, M. Gökçe, C. Gök, S. Doyurum, Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki Ortak Nehirlerin Radyolojik ve Kimyasal Olarak İzlenmesi, Proje No: 106Y201, Bütçe: 185000 TL, TÜBİTAK-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İşbirliği Programı, Haziran 2007-2010.

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Desteklenen Projede Görev Alma

 1. Ş. Aytaş, K. Esen Erden, R. Donat, C. Gök, Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum İyonlarının Taşıyıcı Ligandlarla Ekstraksiyonunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Proje No: 10NBE002, Bütçe: 5 500 TL, 2010-2012.
 2. M.A.A. Aslani, S. Yuşan, C. Gök, S. Akyıl, Ş. Aytaş, Kemometri Teknikleri Kullanılarak Cs-137 ve Sr-90 Radionüklitlerinin Polimerik Modifiye Resorkinol Reçinesi Üzerinde Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, BAP Proje No: 2009NBE013, Bütçe: 9 500 TL, 2009-2012.
 3. M.A.A. Aslani, S. Doyurum, C. Gök, S. Akyıl, Ş. Aytaş, Polimerik Resorkinol Reçine Adsorbanın Hazırlanması, Karekterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi, BAP Proje No: 06 NBE 007, Bütçe: 8 000 TL, Eylül 2006-2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Tam Metin Basılan Bildiriler

1. S. Aytas, S. Yusan, M. A. A. Aslani, T. Karali, D.A. Turkozu, C. Gok, S. Erenturk, M. Gokce, K.F. Oguz, “Assessment of natural radioactivity with hazardous nature and heavy metal concentration of Maritza and Tundja riverbank sediments”, International Ecological Conference “Ecology – interdisciplinary science and practice”, Proceedings of Conference, Sofia, Bulgaria, pp. 321-324, 25-26 Ekim 2012.

2. S. Aytas, T. Karali, S. Yusan, M. A. A. Aslani, D.A. Turkozu, C. Gok, S. Erenturk, M. Gokce, K.F. Oguz, “Determination of gross alpha and gross beta activities of Maritza and Tundja riverbank sediments and evaluation of the results with sediment characteristics”, International Ecological Conference “Ecology – interdisciplinary science and practice”, Proceedings of Conference, Sofia, Bulgaria, pp. 325-327, 25-26 Ekim 2012.

Özet Basılan Bildiriler

3. C. Gok, “Decorporation of radionuclides by biopolymer beads”, Advanced WE-Heraeus Physics Summer School on Ionising Radiation and Protection of Man, Bad Honnef (Bonn), Almanya, 09-19 Ağustos 2012.

4. S. Aytas, S. Yusan, M. A. A. Aslani, T. Karali, D. A. Turkozu, C. Gok, S. Erenturk, M. Gokce, K. F. Oguz, “Determination and evaluatin of natural radioactivity and heavy metal levels in surface sediments of Maritza and Tundja River”, 6th International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Brussels, Belgium, 11-15 Haziran 2012.

5. S. Aytas, S. Akyil, M. A. A. Aslani, D. A. Turkozu, T. Karali, C. Gok, S. (Doyurum) Yusan, M. Gokce, K. F. Oguz, “Cooperation on Transboundary Waters on Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria” International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology,  Dubna, Rusia, Abstract Book, p. 26, 19-21 Ekim 2010.

6. C. Gok, D. Alkım Turkozu, S. Aytas, “Biosorption of Thorium Ions by Biocomposite Immobilized on Silica Gel”, International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Dubna, Rusya, Abstract Book, p. 42, 19-21 Ekim 2010.

7. E. Gunduz, S. Aytas, C. Gok, “Removal of Uranium Ions from Aqueous Solutions by Brown Macro Algae Padina pavonia”, International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Dubna, Rusya, Abstract Book, p. 43, 19-21 Ekim 2010.

8. C. Gok, S. Aytas, “The Role and Importance of Biopolymers on Seperation of Radionuclides”, NATO ASI: Technological Innovations in Detection and Sensing of Chem.-Bio-Radiological-Nuclear Threats and Ecological Terrorism, Chisinau, Moldova, Abstract Book, p. 84, 7-17 Haziran 2010.

9. G. Portakal, C. Gok, S. Aytas, “Separation of Uranium by Extractant Encapsulated Magnetic Alginate Gels”, NATO ASI: Technological Innovations in Detection and Sensing of Chem.-Bio-Radiological-Nuclear Threats and Ecological Terrorism, Chisinau, Moldova, Abstract Book, p. 80, 7-17 Haziran 2010.

10. C. Gok, S. Aytas, “The Role and Importance of Biopolymers on Separation of Radionuclides”, WE-Heraeus Physics Summer School, Protection of Humans and Their Environment against Ionising Radiation, Bad Honnef (Köln), Almanya, 9-21 May 2010.

11. C. Gok, S. Aytas, U. Gerstmann, “Biosorption of Radionuclides using Alginate Biopolymer Beads”, PhD symposium "<interact> 2009", Münih, Almanya, Abstract Book, p. 42, 2 Nisan 2009.

12. C. Gok, S. Aytas, “Biosorption of Radionuclides using Alginate Biopolymer Beads”, WE-Heraeus Physics Winter School Advanced Lectures on Protection of Humans and Their Environment Against Ionising Radiation, Bad Honnef (Köln), Almanya, 9-18 Şubat 2009.

13. C. Gok, S. Aytas, “Removal of uranium ions from aqueous solutions by calcium alginate beads”, International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, Münih, Almanya, Abstract Book, p. 70, 13-16 Ekim 2008.

14. S. Aytas, S. Akyil, M.A.A. Aslani, D.A. Turkozu, T. Karali, M. Gokce, C. Gok, S.D. Yusan, “Radiological and Chemical Mointoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria“, 4th International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Rabat, Fas, Abstract Book, p. 170, 13-16 Ekim 2008.

15. S. Aytas, S. Akyil, M.A.A. Aslani, D.A. Turkozu, T. Karali, M. Gokce, C. Gok, S.D. Yusan, “Radiological and chemical monitoring of the rivers common for Turkey and Bulgaria”, Turkish Physical Society 25. International Physics Conference, Bodrum, Abstract Book, p. 372, 25-29 Ağustos 2008.

16. D. A. Turkozu, Ş. Aytas, C. Gok, “Biosorption of thorium using algae-yeast- silicagel composite adsorbent”, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Book of Abstract, Ankara,  p. 270-271, 14-17 Ekim 2008.

17. C. Gök, S. Seyhan, M. Merdivan, N. Demirel, Ş. Aytaş, “Sorption Behaviour of Uranium (VI) and Thorium (IV) with o-phenylene dioxydiacetic acid Impregnated in Amberlite XAD Resin”, The French-Serbian European Summer University: Renewable Energy Sources and Environment-Multidisciplinary Aspect, Vrnjačka Banja, Serbia, 17-24 Ekim 2006.

18. C. Gök, S. Aytas, “Removal and Recovery of Radionuclides from Aqueous Systems by Adsorption Processes”, NATO-ASI on “Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources: Management, (Bio)technological, and Political Approaches to Avoid Conflicts, Varna, Bulgaria, 1–12 Ekim 2006.

19. C. Gök, S. Seyhan, M. Merdivan, N. Demirel, Ş. Aytaş, “Sorption Behaviour of Uranium (VI) and Thorium (IV) with o-phenylene dioxydiacetic acid Impregnated in Amberlite XAD Resin”, In-situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioeceology, İzmir, Book of Abstract, p. 48, 06-08 Eylül 2006.

 20. C. Gök, T. Bora, O. Ozbayrak, S. Seyhan, M. Merdivan, “Chromatographic analysis of nicotine in different types of tobacco”, 3rd Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, Abstracts, PE6, 12-14 Eylül 2005.

21. S. Seyhan, C. Gök, M. Yurdakoç, M. Merdivan, “Separation and preconcentration of La(III) using octacarboxylmethyl-C-methylcalix[4]resorcinarene impregnated on Amberlite XAD-16”, 3rd Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, Abstracts, PD5, 12-14 Eylül 2005.

22. C. Gök, M. Merdivan, R.S. Aygün, “Determination of nicotine levels in different types of tobacco samples using FTIR”, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası, Absracts, p. 101, 29 Eylül-3 Ekim 2004.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Tam Metin Basılan Bildiriler

1. C. Gök, Ş. Aytaş, U. Gerstmann, “Stronsiyum iyonlarının Ca-aljinat biyopolimer kürecikleri ile biyosorpsiyonu”, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Bildiri Tam Metinleri, s. 208-213, 6-9 Ekim 2009.

2. Ş. Aytaş, S. Akyıl, M.A.A.Aslani, D.A. Türközü, S. Yuşan, C. Gok, T. Karalı, M. Gökçe, “Türkiye ve Bulgaristan arasında ortak nehirlerin radyolojik ve kimyasal olarak izlenmesi”, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Bildiri Tam Metinleri, s. 222-226, 6-9 Ekim 2009.

3. M.A.A. Aslani,  S. Yuşan, C. Gök, S. Akyıl, Ş. Aytaş, “Polimerik Resorkinol Reçine Adsorbanın Mikrodalga Ortamında Hazırlanması, Karakterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi”,  X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Bildiri Tam Metinleri, s. 485-491, 6-9 Ekim 2009 .

4. Cavas L., Gok C., “Biyokimya'da aktif egitime yönelik bir program: SPARTAN”, II.Aktif Egitim Kurultayı, İzmir, Bildiri Tam Metinleri, s. 25-32, 4-5 Haziran 2005.

Özet Basılan Bildiriler

5. C. Gok, S. Aytas, U. Gerstmann, V. Höllriegl, “In-vitro gastrointestinal ortamda Ca-ABK’nin Radyonüklitler için Şelatlayıcı Ajan olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi”, ADIM Fizik Günleri-II, Denizli, Özet Kitabı, s. 74, 25-27 Nisan 2012.

6. C. Gok, S. Aytas, U. Gerstmann, V. Höllriegl, “Aljinat biyopolimerlerinin Sr-85, U-238 ve Th-234 için sorpsiyon karakteristiklerinin in-vitro gastrointestinal ortamda incelenmesi”, 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri  (AreGE), İzmir, Özet Kitabı, s. 111, 1-3 Aralık 2010.

7. C. Gok, S. Aytas, “Uranyum ve toryum iyonlarının aljinat biyopolimerleri ile biyosorpsiyonu”, 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri  (AreGE), İzmir, Özet Kitabı, s. 110, 1-3 Aralık 2010.

8. C. Gok, S. Aytas, “Ca-Aljinat Biyoplimer Kürecikleri Kullanarak Seyreltik Sulu Çözeltilerden Toryumun Ayrılması ve Spektrofotometrik Tayini”, I. Eser Analiz Çalıştayı (EsAn-2010), Denizli, Bildiri Özetleri, s. 23, 22-25 Nisan 2010.

9. C. Gök, Ş. Aytaş, “Uranyum İyonlarının Kalsiyum Aljinat ile Biyosorpsiyonu”, XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Bildiri Kitabı, s. 26, 28-31 Ekim 2007.

10. D. A. Türközü, C. Gök, Ş. Aytaş, “Toryumun Jania Rubens - Saccharomyces Cerevisiae – Silikajel Kompozit Biyosorbent ile Biyosorpsiyonu”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007.

11. D. A. Türközü, C. Gök, Ş. Aytaş, “Kompozit Biyosorbent Kullanarak Sulu Ortamdan Toryumun Ayrılması ve Spektrofotometrik Tayini”,  X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri, s. 31, 04-07 Temmuz 2007.

12. S. Seyhan, C. Gök, M. Merdivan, R.S. Aygün, “Türk Şaraplarında Organik Asit Düzeylerinin Belirlenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Kitabı, AKP-11, 4-8 Eylül 2006.

13. C. Gök, S. Seyhan, M. Merdivan, “Ce(III) iyonunun sulu çözeltiden ayrılması ve zenginleştirilmesinde faktöriyel dizayn uygulanması”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, Bildiri Özetleri, s. 165, 30 Eylül-4 Ekim 2005.

14. S. Seyhan, C. Gök, M. Merdivan, “Kimyasal Bağlı Reçine Kullanılarak U(VI) İyonunun Sulu Çözeltiden Ayrılması ve Zenginleştirilmesi”, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri, s. 76, 14-16 Eylül 2005.

Hakemlik ve Editörlük

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik

 1. Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-13-00172 , 2013.
 2. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, JRNC-D-12-03799R1 , 2013.
 3. Journal of Environmental Radioactivity, JENVRAD-D-12-00425 , 2013.
 4. Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-12-01660 , 2012.
 5. Journal of Chemical & Engineering Data, je-2012-01055a , 2012.
 6. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, JCTB-12-0702 , 2012.
 7. Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-12-02675 , 2012.
 8. Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-12-00401 , 2012.
 9. Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-12-00538 , 2012.
 10. Bioprocess and Biosystems Engineering, BPBSE-11-0457 , 2012.
 11. BioResources, BIORES-2004-8307-2-RV , 2011.
 12. BioResources, BIORES-1614-6618-2-RV , 2011.
 13. The Canadian Journal of Chemical Engineering, CJCE-10-0327.R2 , 2011.
 14. Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-10-00378 , 2010.
 15. Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-10-01044 , 2010.
 16. Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-10-02613 , 2010.
 17. Water Science and Technology, WST-WSTWS-EM10397 , 2010.
 18. Central European Journal of Chemistry, Manuscript Number: CEJC-D-10-00031 , 2010.
 19. Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-10-01374 , 2010.
 20. Talanta, Manuscript Number: TAL-D-10-00163 , 2010.
 21. International Journal of Environmental Engineering Science, Manuscript No. IJEES-2 , 2009.
 22. Environmental Technology, Manuscript ID: TENT-2009-018 , 2009.
 23. Industrial & Engineering Chemistry Research, Manuscript ID : IE-2009-00881S , 2009.

İndeksli Çalışmaları Kaynak Gösteren Yayınlar  

Toplam Atıf Sayısı: 117 (Web of Science ve Scopus Tarama Tarihi: 29.09.2013)

h Index: 5

Aşağıdaki linken güncel olarak incelenebilir:

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=13006912800

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Çalıştay Gibi Etkinliklerde Organizasyonda Görev Almak

 1. Uluslararası “In-situ Nuclear Metrology as toll for Radioeceology” Kongresinde Organizasyon Komitesi Üyeliği, Kuşadası/Turkiye, 6-8 Eylül 2006.

 Uluslararası Kurs, Yaz Okulu ve Çalıştaylara Katılmak

 1. 7th Summer School on Actinide Science and Applications, Karlsruhe-Almanya, 2013, 4 gün.
 2. WE-Heraeus Physics School: Ionising Radiation and Protection of Man, Bonn-Almanya, 2012, 12 Gün.
 3. 2nd International Conference in Chemistry for Cultural Heritage, İstanbul, 2012.
 4. Europa & Metrology in Turkey (EMIT) Workshop S04-11: Statistics and uncertainty determination for radionuclide applications, Ege Üniversitesi, İzmir, 2012.
 5. WE-Heraeus Physics Winter School: Advanced Lectures on Protection of Humans and Their Environment Against Ionising Radiation, Bad Honnef (Köln) -Almanya, 2010, 14 Gün.
 6. WE-Heraeus Physics Winter School: Advanced Lectures on Protection of Humans and Their Environment Against Ionising Radiation, Bad Honnef (Köln) - Almanya, 2009, 10 Gün.
 7. Ph.D. Symposium, Interact 2009, Münih, Almanya, 2009
 8. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM'08),  Münih, 11–15.10.2008.
 9. International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, Münih, Almanya. , 2008
 10. 4th Summer School: Actinide Science and Applications, Karlsruhe-Almanya, 2007, 5 gün.
 11. The French-Serbian European Summer University: Renewable Energy Sources and Environment-Multidisciplnary Aspect, Vrnjacka Banja-Sırbistan, 2006, 7 gün.
 12. NATO-ASI: Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources: Management, (Bio)technological, and Political Approaches to Avoid Conflicts, Varna-Bulgaristan, 2006, 12 gün.
 13. International Symposium on In-situ Nuclear Metrology as toll for Radioeceology, İzmir, 2006
 14. 4th Aegean Analytical Chemistry Days, International Symposium, Kuşadası, 2004

 Ulusal Toplantılara Katılmak

 1. ADIM Fizik Günleri-II, Denizli, 2012
 2. 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri (AreGE), İzmir, 2010
 3. Eser Analiz Çalıştayı, Organik eser bileşiklerin deriştirilmesi ve kromotografik (GC-MS ve HPLC) tayinleri, Denizli, 2010.
 4. X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, 2009
 5. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2007
 6. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007
 7. X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, 2007
 8. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005

 Ödüller, Burslar ve Patentler

Ulusal Ödüller

 1. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu (2211), 2006, 5 Yıl.
 2. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Poster Üçüncülük Ödülü, 2005.

Uluslararası Burslar

 1. TUBİTAK Yurt Dışı Doktora Bursu (2214), 2008, 1 Yıl.
 2. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yurtdışı Araştırma Bursu, 2008, 1 Yıl.

Yurtdışı Yaz Okulu ve Kongre Bursları:

 1. 7th Summer School on Actinide Science and Applications, Karlsruhe-Almanya, 2013, 4 gün.
 2. WE-Heraeus Physics Winter School, Bonn-Almanya, 2012, 12 Gün.
 3. Institute for Reference Materials and Measurements, Europe & Metrology in Turkey (EMIT) Workshop S04-11, Izmir–TURKEY, 2012, 3 gün.
 4. WE-Heraeus Physics Winter School, Bad Honnef (Köln)-Almanya, 2010, 14 Gün.
 5. WE-Heraeus Physics Winter School, Bad Honnef (Köln)- Almanya, 2009, 10 Gün.
 6. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uluslararası Kongre Destekleri, 3 kez; 2006, 2006, 2007.
 7. Actinide Science and Applications Summer School, Karlsruhe- Almanya, 2007, 5 gün.
 8. The French-Serbian European Summer University, Vrnjacka Banja-Sırbistan, 2006, 7 gün.
 9. NATO-ASI, Varna-Bulgaristan, 2006, 12 gün.

Yurtiçi Ödül ve Bursları:

 1. TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülleri
 2. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Ulusal Kongre Destekleri, 4 kez; 2007, 2007, 2009, 2010.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrenim Bursu, 2003-2005, 1,5 Yıl.
 4. Yaşar Holding - Lisans Başarı Bursu, 2000, 1 Yıl.

 Verilen Seminerler

 1. C. Gok, “Uranyum ve Toryumun Adsorpsiyonu İçin Aljinat Biyopolimerlerinin Hazırlanması ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, İzmir, 27 Ocak 2010.
 2. C. Gok, “Biosorption of Radionuclides by Ca-alginate Biopolymers from Different Environments”, Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Institute of Radiation Protection, Münih, 15 Temmuz 2009.
 3. C. Gok, “Biosorption and Alginate Biopolymers“, Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Institute of Radiation Protection, Münih, 21 Ağustos 2008.
 4. C. Gok, “Doğal Biyopolimerler ve Metallerin Biyosorpsiyon Prosesinde Kullanılmaları”, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, İzmir, 14 Mayıs 2008.
 5. C. Gok, “Paylaşılmış Yeraltı Suyu Kaynaklarının Aşırı Kullanımı ve Krililiği Yönetimi, Anlaşmazlıkları Önlemede (Biyo)Teknolojik Ve Politik Yaklaşımlar” Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, İzmir, 28 Şubat 2007.

Kurslar ve Seminerler

 1. Organik Eser Bileşiklerin Deriştirilmesi ve Kromatografik (GC-MS ve HPLC) Tayinleri Kursu, 22.04.2010.
 2. Çevre Dostu ve Temiz Yenilenebilr Enerji Semineri, Ege Üniversitesi-SEM, 06.01.2010.
 3. Helmholtz Zentrum München, Science Day, 17.11. 2008
 4. Protection and Commercialization of Intellectual Property in the Helmholtz Zentrum München, 13.11.2008.
 5. Helmholtz Zentrum München Doctoral Student’s Day, 18.11.2008.
 6. NLP (Beyin Dili Programı) Semineri, Elginkan Vakfı, 08.06.2008.
 7. Kriz Yönetimi Semineri, Elginkan Vakfı, 05.05.2008.
 8. Aile İçi İletişim Semineri, Elginkan Vakfı, 10.02.2008.
 9. Türkiye’de ve Dünya’da Kimya Sanayinin Gelişim, Türk Kimya Derneği, 05.01.2008.

10.  AAS/ICP-OES/ICP-MS Semineri, Terra ve Varian Analiz ve Ölçüm Cihazları Tic. AŞ., 16.05.2007.

11.  Kromatografide Son Gelişmeler Eğitim Semineri, EBİLTEM ve SEM, 04.05.2006.

12.  T.C. Sanayi Bakanlığı Genç Girişimci Geliştirme Programı: KOSGEB, Optimal Yönetim Danışmanlık, Dokuz Eylül Üniversitesi; Eğitmen: Yük. End. Müh. Hakan Selçuk. Eğitimler:

i. Problem çözme teknikleri ve stres yönetimi, 23.06.2005,
ii. Pazarlama planı ve hazırlama eğitimi, 24.05.2005,
iii. İş planı hazırlama eğitimi, 13–16.05.2005,
iv. İşletmecilik ve yöneticilik eğitimi, 24.03.2005,
v. İşletmede ve yönetimde zaman yönetimi, 23.03.2005,
vi. Yapılabilirlik raporu hazırlama eğitimi, 08.01.2005 ve 24–25.02.2005,
vii. Girişimcilik ve iş kurma süreçleri eğitimi, 15-16.12.2004.

13.  TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP) sertifika eğitimi, Bamer Danışmanlık Özel Eğitim Ltd. Şti., Ege Ün. Kimya Böl., Kimyagerler Derneği, 30.05.2005.

14.  Kontinü zeytinyağı üretiminde verim arttırıcı maddelerin kullanımı, Gıda Müh. Prof.Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen, Ege Ün. Bilim ve Teknoloji Topluğu, 11.05.2005.

15.  Gıda Üretim, Ambalajlama, Dağıtım Aşamalarında Yapılan Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Testlerde Yeni Teknolojiler, Ebiltem, Tekno System, Protek Analitik Ve Endüstriyel Sistemler Ltd. Şti., 06.04.2005.

16.  Mikrodalga Örnek Bozundurma Sistemleri, Berghof – Tetra Teknolojik Sistemler Ltd. Şti, 21 Eylül 2004.

 Dergiler Dışında Yayınlanan Diğer Yayınları:

 C. Gök, Zeytinyağı ve Organik Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlanması, Yapılabilirlik Raporu ve İş Planı, T.C. Sanayi Bakanlığı Genç Girişimci Geliştirme Programı, 2005. 

 Asistanlık Yaptığı Dersler:

 

 • Sağlık Fiziği (Ege Üniversitesi)
 • Radyoanalitik Kimya I (Ege Üniversitesi)
 • Radyoanalitik Kimya II (Ege Üniversitesi)
 • Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuarı (Pamukkale Üniversitesi)
 • Elektrik Laboratuarı (Pamukkale Üniversitesi)
 • Fizik Laboratuarı-I (Pamukkale Üniversitesi)
 • Fizik Laboratuarı-II (Pamukkale Üniversitesi)
 • Optik Laboratuarı (Pamukkale Üniversitesi)
 • Elektronik Laboratuarı (Pamukkale Üniversitesi)

 

Doktora dersleri

 • Sağlık Fiziği
 • Çevrede Radyokimyasal Analizler
 • Nükleer Radyasyon Fiziği I ve II
 • İleri Nükleer Yakıt Teknolojisi I ve II
 • Nükleer Yakıt Teknolojisi I ve II
 • Radyoanalitik Kimya I ve II
 • Çevrede Radyonüklitlerin Fizikokimyasal Davranışları
 • Nükleer Atık İdaresinde Kimyasal Ayırma Teknikleri
 • Nükleer Uygulamalarda Eser Element Analizleri İçin Zenginleştirme Teknikleri

Yüksek lisans dersleri

 • Thermal Methods of Analysis  
 • Optik Sensörler  
 • Numerical and Approximate Methods  
 • Susuz Ortam Titrasyonları  
 • Spektroskopide Yeni Gelişmeler  
 • Chemometrics
 • Advances in Gas Chromatography and HPLC
 • Analitik Kimyada Örnek Hazırlama Teknikleri