Bölümümüzde görev yapan tüm akademik personelimiz ve Anabilim Dalımıza kayıtlı lisansüstü öğrencilerimiz büyük bir özveriyle akademik çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ne mensup olan tüm araştırmacılar ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki gelişmelere veya yaşanan sorunlara kayıtsız kalmadan, büyük bir toplumsal sorumluluk motivasyonuyla akademik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar bireysel olarak yürütülebildiği gibi bölümün kolektif emeğiyle de ortaya koyuluyor.

Sayfamızın bu bölümünde bazı çalışmalara yer veriliyor. 

 • Denizli İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma - 2018 - Derleyenler: Oğuz Karadeniz ve Nagihan Durusoy Öztepe -Gazi Kitabevi
 • Kadın ve Yoksulluk - 2021 - Derleyenler: Sevcan Güneş ve Nagihan Durusoy Öztepe -Ekin Yayınevi
 • Küreselleşmenin Koridorlarında Yeni Enternasyonalizm - 2020 - Erkan Kıdak -Siyasal Kitabevi
 • Modernizmden Postmodernizme Arendt Felsefesinde Çalışma ve Düşünce - 2021 - Hakan Topateş -Siyasal Kitabevi
 • Türkiye Refah Rejiminde Kadın - Nursel Durmaz Bodur - 2020 -Siyasal Kitabevi
 • Kargo Taşımacılığında Kendi Hesabına Çalışma Aldatmacası Esnaf Kurye Modeli - 2020 - Erkan Kıdak -TÜMTİS Yayınları
 • Çalışma ve Tüketim Sosyolojisi - 2019 - Aslıcan Kalfa Topateş -Seçkin Yayıncılık
 • Çalışma Sosyolojisinde Dönüşümler -  2018 - Hakan Topateş - Seçkin Yayıncılık
 • Feminist Sosyal Politika - 2018 - Derleyen: Çağla Ünlütürk Ulutaş -Notabene Yayınları
 • Türkiye'de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü - 2011 - Çağla Ünlütürk Ulutaş -Notabene Yayınları
 • Çalışma Yaşamında Emekliler - 2019 - Nagihan Durusoy Öztepe -Gazi Kitabevi
 • Dilenciler - 2015 - Aslıcan Kalfa Topateş -İletişim Yayınları
 • Kara Talih, Beyaz Perde - 2011 - Kamil Orhan -Ezgi Kitabevi

Menü