Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde yandal veya çift anadal yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/cift-anadal-2

Bölümümüzde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, lisans ders kataloğumuza uyarak, 240 AKTS’lik dersleri almaları gerekmektedir. Bölümümüz Lisans Ders Kataloğu için tıklayınız: https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=20&bl=58&pr=53

Bölümümzde Yan Dal yapmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken ders listesi ise şu şekildedir:

 Ders Kodu  Dersin Adı  Teorik+Uygulama Ders Saati Kredi (ATKS) 
 CEKO 201   Sosyal Politika-I  3+0   4
 CEKO 203  Bireysel İş Hukuku  3+0   5
 CEKO 202  Sosyal Politika-II   3+0   5
 CEKO 301    Çalışma Ekonomisi-I  3+0   5
 CEKO 305  Sosyal Güvenlik Teorisi  3+0   5
 CEKO 317  Sosyal Psikoloji   3+0   5
 CEKO 302   Çalışma Ekonomisi-II   3+0   5
 CEKO 306   Sosyal Güvenlik Hukuku  3+0   5
 CEKO 409  Ücret Teorileri ve Politikaları   3+0  5
 CEKO 401   Çalışma Sosyolojisi  3+0  5
 CEKO 403   Çalışma Psikolojisi  3+0  5
 CEKO 404  Endüstri İlişkileri   3+0  5

                                                                    

 

 

 

Menü