T.C.
Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Kamil ORHAN  Başkan
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ  Üye
Doç. Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ  Üye
Arş. Gör. Dr. Asiye KAMBER KIVCI  Üye
Arş. Gör. Erkan KIDAK  Üye

Menü