ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Bölüm Başkanı
Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı

Çalışma Alanları

 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Politika
 • Çalışma Ekonomisi
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Handan KUMAŞ

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları

 • Çalışma Ekonomisi
 • İşsizlik ve İstihdam
 • İşgücü Piyasası
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Sosyal Dışlanma
 • Sendikalar ve Toplu İş Hukuku
 
 
 

 

 

Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE

  Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları

 • Yaşlanma ve Sosyal Politika
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Sosyal Güvenlik
 
 
 

Doç. Dr. Hakan TOPATEŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Enstitü Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı

Çalışma Alanları

 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çalışma İlişkileri
 • Yönetim
 • Emek Araştırmaları
 • Sosyal Politika
 
 
 

Dr. Hacer Vildan YAVUZ

   Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Çalışma Alanları

 • Çalışma Ekonomisi
 • İşsizlik ve İstihdam
 • İşgücü Piyasası
 
 
 

 

 

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Nursel DURMAZ BODUR

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları

 • Sosyal Güvenlik
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Sosyal Politika
 • Yoksulluk
 • Göçmen Emeği
 
 
 

Dr. Sezgi AKBAŞ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Çalışma Alanları

 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Politika
 • Göçmen Emeği
 • İşgücü Piyasası
 
 
 

Arş. Gör. Erkan KIDAK

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 

Çalışma Alanları

 • Emek Tarihi
 • Sendikacılık
 • Endüstri İlişkileri
 • Emek Araştırmaları
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Sendikalar ve Toplu İş Hukuku
 
 
 

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Kamil ORHAN

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Çalışma Alanları

 • Çalışma Psikolojisi
 • Sosyal Psikolojisi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sosyal Politika
 • Yönetim ve Organizasyon
 
 
 

Doç. Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Enstitü Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

Çalışma Alanları

 • Çalışma Psikolojisi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 
 
 

Dr. Asiye KAMBER KIVCI

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Çalışma Alanları

 • Çalışma Psikolojisi
 • Sosyal Psikolojisi
 • Yaşlanma ve Sosyal Politika
 
 
 

YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatör Yardımcısı

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası Ticaret
 • Tarım Ekonomisi
 • İşgücü Piyasası
 • Çalışma Ekonomisi
 
 
 

Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları

 • Sosyal Politika
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Göçmen Emeği
 • Uluslararası Sosyal Politika
 
 
 

Doç. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları

 • Çalışma Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Göçmen Emeği
 • Sosyal Politika
 • Tüketim Toplumu
 • Teknoloji ve Çalışma Yaşamı
 
 
 

Menü