Menü

  Duyurular

  Tümünü Gör

   

   

  Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

  oguzk@pau.edu.tr

  0258 296  26 78

   

  Prof. Dr. Handan KUMAŞ

  hkumas@pau.edu.tr

  0258 296 2749

  Özgeçmiş

  Prof. Dr. Kamil ORHAN

  korhan@pau.edu.tr

  0258 2962741

   

  Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

  skaraalp@pau.edu.tr

  0258 296 27 50

   

  Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

  culutas@pau.edu.tr

  0258 296 28 26

   

  Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE

  ndurusoy@pau.edu.tr

  0258 296 27 35

  Dr. Öğr. Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ

  takbas@pau.edu.tr

  0258 296 2664

   

  Dr. Öğr. Üyesi Aslıcan KALFA TOPATEŞ

  atopates@pau.edu.tr

  0258 296 

   

  Dr. Öğr. Üyesi Hakan TOPATEŞ

  htopates@pau.edu.tr

  0258 296 27 78

   

   

  Arş. Gör. Dr. Duygu ÇELEBİ DEMİR

  dcelebi@pau.edu.tr

  0258 296 28 16

   

  Arş. Gör. Dr. Nursel DURMAZ BODUR

  ndurmaz@pau.edu.tr

  0258 296 27 56

   

  Arş. Gör. Dr. Sezgi AKBAŞ

  sakbas@pau.edu.tr

  0258 296 26 41

   

  Arş. Gör. Asiye KAMBER KIVCI

  akamber@pau.edu.tr

  0258 296 27 87

   

  Arş. Gör. Hacer Vildan YAVUZ

  hvildany@pau.edu.tr

  0258 296 27 48

   

  Arş. Gör. Erkan KIDAK

  ekidak@pau.edu.tr