GÜNCEL DUYURULAR

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Sevgili Öğrenciler,
Zorlu bir sınavı geride bıraktınız. Öncelikle sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Bölümümüze yeni katılan öğrencilerimiz için hem üniversitemiz hem de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle Denizli’yle başlayalım. Denizli Anadolu’nun gelişen ve hızla büyüyen bir sanayi şehri. Antalya, Marmaris, Kuşadası  gibi turizm merkezlerine iki buçuk, İzmir’e üç, Ankara’ya altı saat uzaklıkta. Pamukkale Üniversitesi ise bölgenin en hızlı büyüyen Üniversitesi olarak Denizli’deki ekonomik gelişmeye hız veren dinamik bir üniversite.  Kınıklı’ da dağın eteğinde  bulunan yerleşkemizde büyük konferans salonlarımızdan,  modern sınıflara ve laboratuarlara, spor sahalarından, dünya standartlarındaki olimpik  yüzme havuzuna kadar pek çok olanağa sahip.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi Denizli hızla büyüyen bir sanayi şehri.  Tekstil, büyümenin temel motorlarından bir tanesi. Dünya harikası Pamukkale ve çevresindeki antik kentler de bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getiriyor. Sanayi ve hizmetler sektöründeki hızlı gelişme işçi ve işveren ilişkileri ile ilgili konuları da beraberinde getiriyor.  Sosyal korumadan, işsizliğe, sendikalaşmadan, çalışma barışına,  verimlilikten, iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün incelediği alana giriyor. İnsanın üretim sürecinde bir meta olmadığını dikkate alarak, insan onuruna yakışır çalışma ortamının sağlanması da temel hareket noktamız. İnceleme alanımız çalışma hayatı ve insan olunca da  iktisat, işletme, hukuk gibi pek çok anabilim dalının kesiştiği disiplinler arası bir bölüm olarak  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ortaya çıkıyor.

Bölümümüzden mezun olanlar için iş olanakları oldukça geniş. Bölümümüz mezunları, özel sektörde yöneticilikten,  sendikalarda uzmanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişliğinden, sosyal güvenlik uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişliğine, yine adı geçen Bakanlık bünyesindeki, çalışma uzmanlığından, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına (çalışma ataşesi), Türkiye İş Kurumu müfettişliğinden, uzmanlığına kadar pek çok kariyer  mesleğe girme olanağına sahip.  Özel sektörde ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olan ve uygulama ile teoriyi birleştiren mezunlarımız diğer İİBF bölüm mezunlarına oranla daha çabuk iş bulabilme şansına kavuşuyor. 


Diğer yandan  Denizli’de özel sektörde staj yapma ve iş bulma olanakları çok geniş. Öğrencilerimiz isteğe bağlı iki defa   yirmi işgünü staj yapma olanağına sahip. Staj süresince öğrencilerimizin kısa vadeli sigorta kolları  primleri Fakültemiz tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz yaptıkları stajlar sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri işyerlerinde uygulama olanağı buluyorlar. Staj programları öğrencilerimizin mezuniyetten sonra kendi alanlarında  iş bulmalarını kolaylaştırıyor.

Bizler de sizleri bölümümüze öğrenim görmeye bekliyoruz. Bölümümüz her geçen gün ilerliyor ve gelişiyor. Öğrencilerimiz  öğrenim hayatları boyunca birebir takip ediliyor. Ders programımızı da öğrencilerimizin  akademik kariyer yapma, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı -kariyer meslek olan müfettişlik ve uzmanlıklar için) ve özel sektörde çalışma isteklerine göre yeniden yapılandırdık. Öğrencilerimiz, gerekli koşulları sağlarlarsa  Fakültemiz bünyesinde yan dal ve çift ana dal programlarına devam edip, yan dal ya da çift ana dal diplomasına da sahip olabiliyorlar. Bu arada bölümümüzün 2009  yılından bu  yana yüksek lisans, 2014 yılından beri doktora programı mevcut.

Avrupa üniversiteleri  arasında  öğrenci değişimini sağlayan ERASMUS programı çerçevesinde öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde bir yıla kadar eğitim görebiliyorlar. Ayrıca Farabi Programı ile bir yıla kadar Türkiye’de bir başka üniversitede Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne devam edebiliyorsunuz. Erasmus ya da Farabi  programları kapsamında aldığınız dersleri kendi bölümünüzde almış gibi eşdeğer sayıyoruz.

Bizler öğretim üyeleri  olarak sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için her geçen gün daha büyük bir şevkle  çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan uğraş alanımızla ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz.  Öğrencilerimiz ile  biz bir aileyiz. Sizleri de bu ailenin bir ferdi olmaya davet ediyoruz.

2019-2020 eğitim öğretim yılında Denizli’de buluşmak ümidiyle, başarılarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
Bölüm Başkanı

 

Menü