YÖNETİM KURULU

 


 

 

Öğr. Gör. Ömer BOYACI

Yüksekokul Müdürü

omerboyaci@pau.edu.tr

Tel: 0258 296 3103

 


 

 

Öğr. Gör. Esra UYSAL

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

esrau@pau.edu.tr

 

 

 

 

Cemil BEŞİBİRLİK

Yüksekokul Sekreteri V.

cbesibirlik@pau.edu.tr

Tel: 0258 296 3190

 

   

 

 

Prof. Dr. Yusuf ÖNER

yoner@pau.edu.tr

 

 

 

 

Prof. Dr. Sezai TOKAT

stokat@pau.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜMBEK

mustafatumbek@pau.edu.tr

   

Öğr. Gör. VeliYENİL

veliyenil@pau.edu.tr