ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU

Unvanı Adı ve Soyadı

 

E-mail

Öğr. Gör. Mustafa İlker ERDURSUN

Müdür Yardımcısı (Komisyon Başkanı)

 

mierdursun@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Esra UYSAL - Müdür Yardımcısı - Öğrenci Akademik Danış. – Başkan Yard.

 

esrau@pau.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Cansu BİLGEN - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

asonmez@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Veli YENİL - Bölüm Başkanı - Öğrenci Akademik Danışmanı

 

veliyenil@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Metin ERSÖZ - Mekatronik Programı - Öğrenci Akademik Danışmanı

 

mersoz@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Yavuz SÜMER - (Üye)

 

ysumer@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Recep AKKAN – (Üye)

 

rakkan@pau.edu.tr

Cemil BEŞİBİRLİK - Yüksekokul Sekr. V.

 

cbesibirlik@pau.edu.tr

Yemliha ORHAN - Öğrenci Temsilcisi

 

Yorhan22@posta.pau.edu.tr