3+1 Eğitim Modeline Giriş

Eğitimli, vizyon sahibi, iş disiplinine sahip bireylere toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklere sahip olan bireyler nitelikli insan gücünü oluşturmanın yanı sıra toplumların geleceğine yön veren en önemli insan potansiyellerinin temelini oluşturmaktadır.

Meslek yüksekokulları nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan teknoloji, tarım, çeşitli sanayi alanları (imalat, otomotiv, tekstil vs.), turizm gibi ekonomiye önemli katkı sağlayacak çeşitli alanların personel ihtiyacını gideren kaynakların başında gelmektedir. Bu durum da meslek yüksekokullarında verilen eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle Çardak OSB Meslek Yüksekokulu olarak 3+1 eğitim modelini benimsemiş bulunmaktayız.

3+1 Eğitim Modeli Nedir?

Öğrencilerin belirtilen dönemlik eğitim sürelerine bağlı kalmak koşuluyla 3 dönem ders görüp 1 dönem boyunca da ilgili iş yerlerinde staj yapmasıdır.

Bu eğitim modeli öğrenciler için;

  • Dersler teoride kalmayıp iş yerlerindeki pratik uygulamalarla desteklenecektir.
  • Mezun olduktan sonraki tecrübe eksikliği belirli ölçülerde giderilmiş olacaktır, endüstriye adaptasyon hızlandırılacaktır.
  • İlgili iş yerleriyle karşılıklı memnuniyet esası çerçevesinde staj  dönemi tamamlandıktan sonra  işe başlama durumları oluşacaktır.
  • Öğrencinin kendine güveni gelip sorumluluk bilinci artacaktır. Benzer şekilde mesleğine olan hakimiyeti artmış olacaktır.
  • Ekonomik kazanım elde etmenin mutluluğu yaşayıp profesyonel bakış açısı kazanacaktır.
  • İş ahlakı konusunda kazanımlar elde edecektir.
  • İş dünyasını tanıyacak, geleceğe dair planları belli ölçüde şekillenecektir.
  • İlgili alanlardan mezun olan, bir dönem de staj yapmış olmanın artısıyla, diğer öğrencilere karşı avantaj sağlayacaktır.
  • Takım çalışmasının önemini kavrayıp önemli birikimler elde edecektir.