ÇARDAK OSB MYO BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı

Görev Ünvanı

KK İçerisindeki Görevi

Seçilme Tarihi

Öğr. Gör. Ömer BOYACI

Müdür 

Kalite Koordinatörü

5/07/2021

Öğr. Gör. Esra UYSAL

Müdür Yardımcısı

Kaliteden Sorumlu Müd. Yrd.

5/07/2021

Öğr. Gör. Veli YENİL

AkademikTemsilci

Üye

5/07/2021

Cemil BEŞİBİRLİK

Yüksekokul Sekreteri

Üye

5/07/2021

Mustafa Ali SİNKİL

Öğrenci Temsilcisi

Üye

5/07/2021