Çal Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler :

 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Bekilli Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak Çal’da eğitim vermeye başlamıştır.2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren Çal Meslek Yüksekokulu olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

 

 Amaç :

 

Organik tarım alanında çalışabilecek, organik tarımın önemini benimsemiş ve bunu çevresine aktarabilecek eğitimli, kaliteli eleman yetiştirmek. Kimyasallarla giderek kirlenmekte olan dünyamızda bu gidişe çözüm olabilecek bir üretim şekli olan organik tarım sektörüne, eğitimli teknik eleman yetiştirerek, bu sektörün daha da büyümesine katkıda bulunmak.

 

İstihdam Olanakları :

 

Giderek büyümekte olan organik üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli elemanları yetiştirmek için Organik Tarım Programına gereksinim vardır. Üreticiye doğru uygulama biçimlerini gösterecek, bu sektörde çalışacak eğitimli elemana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılama görevi de bu alanda eğitim veren fakültelere ve meslek yüksekokullarına düşmektedir. Program mezunları kamu ve özel sektörde bu alanda çalışabileceklerdir.