Çal Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz

Çal Meslek Yüksekokulu, Atatürk ilkeleri ve İnkılaplarını özümsemiş üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında çalışmalar yapmayı ve toplum yararına meslek alanları ile ilgili ara eleman yetiştirmeyi ve bunları toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.