Çal Meslek Yüksekokulu

Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu olarak,


- Önce insan anlayışı ile kendine güvenen, sorumluluk alabilen, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranılan bireyler yetiştirmek,

- Öğretim elemanlarına, akademik ve bilimsel alanlarda tüm gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilecekleri özerk ve özgür çalışma ortamını sağlamak,

- Bilgi çağında sürekli öğrenme ilkesiyle hareket eden öğrencilerin çevreye duyarlı ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak sanat, spor ve kültür faaliyetlerini desteklemek,

- Kalite yönetim sisteminin önkoşullarından olan sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkesini temel alan yeniliklere, değişime açık bir yapıda ve anlayışta olmak kalite politikamızdır.