Güncellenme Tarihi: 04 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemize Yerleşen Öğrenciler İçin Duyuru

s yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İlçe Meslek Yüksekokulları, Kınıklı Yerleşkesi(Hukuk Fakültesi) ile Üçler Yerleşkesinde (İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yer alan okullara yerleşen öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük Binası) yapılacak olup, diğerleri kendi okullarındaki(Fakülte/YO/MYO) kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.

            Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İlçe Meslek Yüksekokulları, Kınıklı Yerleşkesi(Hukuk Fakültesi) ile Üçler Yerleşkesinde (İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yer alan okullara yerleşen öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük Binası) yapılacak olup, diğerleri kendi okullarındaki(Fakülte/YO/MYO) kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.

            Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İlçe Meslek Yüksekokulları, Kınıklı Yerleşkesi(Hukuk Fakültesi) ile Üçler Yerleşkesinde (İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yer alan okullara yerleşen öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük Binası) yapılacak olup, diğerleri kendi okullarındaki(Fakülte/YO/MYO) kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.

            Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İlçe Meslek Yüksekokulları, Kınıklı Yerleşkesi(Hukuk Fakültesi) ile Üçler Yerleşkesinde (İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yer alan okullara yerleşen öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük Binası) yapılacak olup, diğerleri kendi okullarındaki(Fakülte/YO/MYO) kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.

         Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

Elektronik Kayıt İşlemleri;Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, E-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır”  v.b.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, işlemi sonuçlandırmanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesini e-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz. E-kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

 

E-kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için istenen belgeleri 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlı oldukları okullarına teslim edeceklerdir.

 

Kayıt yaptıran tüm öğrenciler; 03 Eylül-10 Eylül 2018 tarihleri arasında sistem üzerinden ilk kayıt anketini (ilk kayıt anketi için tıklayınız.) dolduracaklar, 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapacaklardır. İlk kayıt anketi doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya atm’lerinden öğrenci numarası ile Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankası’nda üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimi’ne müracaat etmesi gerekmektedir.

YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.

 

Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversitemizdeki Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1-2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)-(TYT/AYT/DYT) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerde 2018 YKS Sonuçları (TYT ve yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı. (Engelli Öğrenci 2017-YGS ya da 2018-TYT’ye girmiş olmak)

2-a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi ilgili birim tarafından onaylanacak aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b)Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

(Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

c)Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

 

7-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşen öğrenciler için, üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

8-Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların YKS kılavuzundaki koşul 233’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan alınacaktır.)

9-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

       Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına 03.09.2018 tarihinde heyet raporu nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin 07.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar raporlarını getirmeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

10-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların  ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında hazır bulunan komisyon tarafından Komisyon Onay Raporu düzenlenip öğrenciye verilecektir.)

11-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)-(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)            

 

12-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

13-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu. (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

14-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu Raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi seçmeleri iptal edilir.

15-Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”.

ÖNEMLİ:

  • E-kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alıp şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen günlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.