BÖLÜM/ABD ADIBüro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

PROGRAM ADI (Varsa): Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bölüm/Programın Amacı:

Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Bölüm/Programın Taban ve Tavan Puanları (2021-2022 yılı güncel veriler):    174,66- 225,3

Bölüm/Program ile ilgili Sayısal Veriler (Öğretim elemanı, öğrenci, mezun sayıları)

Öğretim Elemanı : 4

https://www.pau.edu.tr/burohizmetlerihonaz/tr/sayfa/akademik-personel-94

Öğrenci Sayısı : 104

 https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/ogrenci-sayilari

Toplam Mezun : 1350

Bölüm/Programın İçeriği (Müfredat, Uygulama, Staj vb.):       

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Minimum 2.30 derece ve 120 AKTS ile mezun olunabilir. Programda her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS'lik 29 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. İkinci sınıfta bir dönem tamamen iş başı eğitimi kapsamında iş yerlerinde staj uygulaması yapılmaktadır.

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/BolumBilgi.aspx?lng=1&dzy=1&br=330&bl=7784

Bölüm/Program ile İlgili Teknik Olanaklar (yazılım, donanım, uygulama alanı vb.):  Derslikler, tüm okulu kapsayan kablosuz internet ağı, bilgisayar laboratuarları. Ayrıca dersler projeksiyonlu sınıflarda yapılmaktadır.

Mezunların Alacağı Unvan:

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basarı ile tamamlayan mezunlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında “Önlisans Diploması" derecesi alırlar ve “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanına sahip olurlar.

İstihdam Olanakları:

Program mezunları, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, birer büro elemanı (Yönetici Asistanı) ve ofis çalışanı olarak görev yapabilirler.

Bölüm/Programın Ayırt Edici Özellikleri:

Program öğrencileri dört yarı yıl teorik ve uygulamalı dersler alırken bir yarı yılda da kamu ve özel sektörde staj yaparak hem deneyimlerini arttırırlar hem de istihdam olanağı fırsatı elde ederler. Bunun yanı sıra eğitim sürelerini tamamladıklarında da en az bir yabancı dil bilir, bilgisayar kullanımında uzmanlaşır, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilir, iyi insan ilişkileri kurabilir, on parmakla ve bakmadan, süratle yazı yazabilir, her türlü büro teknolojisini kullanabilir, modern protokol bilgilerine sahip olurlar.

 

Menü