Giyim Üretim Teknolojisi Programının çok hızlı ticari büyüme süreci yaşayan Denizli yöresinin giderek artan eğitimli kalıp, dikiş ve kalite kontrol ara  elemanı şeklindeki işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak açılması planlanmaktadır. KOBİ ve büyük ölçekli tüm özel sektör işletmelerinde istihdam imkanları mevcuttur. Giyim Üretim Teknolojisi mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Giyim Üretim Teknolojisi Programı tüm özel sektör işletmelerinde istihdam olanağına sahip olma bağlamında geniş tabanlı bir alandır. Teknolojik gelişmelerin de bu alanda aktif bir şekilde uygulanabilmesi programın gelecekte de dinamik bir yapıya sahip olacağının göstergelerinden biridir. 

Menü