Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Genel Bilgiler

 

Muhasebe ve vergi uygulamaları programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, muhasebe  alanında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Menü