BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI GENEL BİLGİLER

 

Günümüz iş hayatında, işletmelerin üst düzey yöneticileri; işletme içi ve işletme dışı iletişimini düzenleyen, dokümantasyonunu denetleyen, yabancı dil bilen, işletmecilik ve temel hukuk bilgisi ve becerilerine sahip, konuşma yeteneği kazanmış, toplumsal görgü kurallarını bilen, kültürlü Ofis Yöneticilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı 2 yıl, 4 dönem eğitim görülen, mikro işletmelerden dev işletmelere kadar, her alanda çalışma hayatına eleman yetiştiren bir programdır. Bu alandan mezun olan öğrenciler ofis yönetimi, yönetici asistanlığı, büro hizmetleri alanlarında çalışma olanaklarına sahiptir. Mezunlarımız “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanı alırlar.

Menü