Website Sorumluları

 • MUSTAFA ALTINTAŞ
  Öğr. Gör.
 • NURETTİN DÜZENLİ
  Yüksekokul Sekreteri
 • ERKAN GÜMÜŞ
  Bilgisayar İşletmeni
 • SELÇUK ERGÜL
  Veri Haz. ve Kont.İşl.
 • KEZİBAN KOCABAŞ
  Teknisyen