Birim Kalite Toplantısında alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.