T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

GÖREV YAPACAK KOMİSYON VE KURULLAR

                                                 

 

                                                Okul Sanayi Koordinatörü

Adı Soyadı

Öğr.Gör. Hakan ÜNDEN

                                                       

                                                          Program Koordinatörü

ADI SOYADI

PROGRAM

Öğr. Gör. Duygu EROL

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

 

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Burak ÖZKAN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Burs Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Burak ÖZKAN

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Üye

                                                               

                                                           

 

                                                                   Seçim Kurulu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Burak ÖZKAN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

Üye

 

 

Farabi Değişim Program Koordinatörleri

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Müd. Yrd.

Üye

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Mezuniyet Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

ADI SOYADI

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

                              

 

                                                       Kalite Komisyonu ( KAVDEM )

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

Başkan

Yük. Sek. Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

Üye

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

          Elif SÖNMEZ

Büro Personeli

Üye

 

 

 

 

 

                                       Program Öz Değerlendirme Komisyonu

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Müd.Yrd.

Üye

 

   

 

 

                                                  Kurum İç Değerlendirme Komisyonu ( KİDR )

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Bahadır Gönenç

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

                                                                                                              

                                                          Faaliyet Bilgi Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Yük. Sek. Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

Başkan

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Öğretim Görevlisi

Üye

 

Yemek Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Yük. Sek. Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

Başkan

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

         Fedan BAYSAL    

Büro Personeli

Üye

                                                       

                                              

 

 

 

 

     

                                                    Eğitim Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN

Müdür Yardımcısı

Başkan

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Duygu EROL

Bölüm Başkanı / Program Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Program Başkanı

Üye

 

Bölüm Kurulu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Duygu EROL

Bölüm Başkanı / Program Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

Program Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

Üye

 

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan ve Üyeler

 

Öğr. Gör. Burak ÖZKAN

Öğretim Görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Duygu EROL

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

Öğretim Görevlisi

Üye

 

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

KURUMU

Dr. Öğretim Üyesi

Ahmet ÖZEK

Müdür

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Burak ÖZKAN

Müd. Yrd.

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Büro Personeli

Fedan BAYSAL

Büro Personeli

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Temsilcisi

Kubilay Umut KARATAŞ

Öğrenci Temsilcisi

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

KURUMU

Öğr. Gör

Burak ÖZKAN

Müd. Yrd.

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Duygu EROL

Bölüm Başkanı

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Gizem IŞIKHAN

Öğr. Gör.

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Büro Personeli

Alime ŞENTÜRK

Büro Personeli

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Büro Personeli

Elif SÖNMEZ

Büro Personeli

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğrenci

Kubilay Umut KARATAŞ

Öğrenci

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ PROGRAMI

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

KURUMU

Öğr. Gör

Duygu EROL

Öğr. Gör.

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Ahmed PAKSOY

Öğr. Gör

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Gizem IŞIKHAN

Öğr. Gör

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

 

PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

KURUMU

Öğr. Gör.

Aslı MANAV

Öğretim Görevlisi

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Hakan ÜNDEN

Müd. Yrd.

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Bahadır GÖNENÇ

Program Başkanı

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Murat DİLMEN

Yüksekokul Sekreteri

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

 

BÖLÜM DANIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

KURUMU

Prof. Dr.

Hüseyin CEYLAN

Meslek Odası Temsilcisi

PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

İşletme Şefi

Mesut ŞIMARIK

Sektör Temsilcisi

D.H.M.İ Denizli Çardak Havaalanı

Daire Başkanı

Cem BAĞCI

Ulaşım Daire Başkanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Öğr. Gör

Duygu EROL

Bölüm Başkanı / Program Başkanı

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Ahmed PAKSOY

Öğretim Görevlisi

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör

Bahadır GÖNENÇ

Program Başkanı

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Öğrenci

Kubilay Umut KARATAŞ

Öğrenci

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

 

ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU

ADI SOYADI

GÖREV YERİ VE GÖREVİ

E-POSTA

 

Öğr. Gör.Hakan ÜNDEN

BMYO-Müdür Yardımcısı

hunden@pau.edu.tr

 

 

Arş.Gör. Ayşe Cansu BİLGEN

Eğitim Fakültesi-Araştırma Görevlisi

asonmez@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Bahadır GÖNENÇ

BMYO-Danışman

bgonenc@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Gizem IŞIKHAN

BMYO-Danışman

gisikhan@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör.Aslı MANAV

BMYO-Danışman

amanav@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Ahmed PAKSOY

BMYO-Danışman

apaksoy@pau.edu.tr

 

 

Alime ŞENTÜRK

BMYO-Büro Personeli

asenturk@pau.edu.tr

 

 

Kubilay Umut KARATAŞ

BMYO-Öğrenci Temsilcisi


kkaratas23@posta.pau.edu.tr