Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Bölümü

Telefon

E Mail

Görevi

Öğr.Gör.Hakan Ünden

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

0258 831 4243

hunden@pau.edu.tr

Akademik Temsilci

Öğr.Gör.Bahadır Gönenç

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

0258 831 4243

bgonenc@pau.edu.tr

Akademik Temsilci

Nurettin Düzenli

Yüksekokul Sekreteri 

0258 831 4243

nduzenli@pau.edu.tr

İdari Temsilci

Selçuk Ergül

Öğrenci İşleri

0258 831 4243

sergul@pau.edu.tr

İdari Temsilci