2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY VE DİKEY GEÇİŞ (İNTİBAK) KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN

ÜYE

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM

ÜYE

Öğr. Gör. Hicran U. D. AYDIN