Bekilli Meslek Yüksekokulu


Yıl: 2021 

Ay: Aralık

Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları 

  1. Bankacılık ve Sigortacılık 
  2.  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  3.  Dış Ticaret
  4.  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Birim Kalite Toplantı Tutanağı 

  1. Birim Kalite Toplantı Tutanağı