STAJA BAŞLAMA VE STAJ SÜRECİ

[ ] -Bu sayfada verilen bilgiler yönetmelik maddelerine aykırılık teşkil ediyorsa bu durumda yönetmelik maddeleri geçerlidir!