Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

Staj komisyonu bir başkan ve iki üyeden (Danışman ve Program Başkanı) oluşur.  Aşağıdaki gibi şekillenir.Komisyon Başkanı

                                                 

                                                 

                                  Program Başkanı                                                                                                             Danışman 

 

 

Görevler:

  • Komisyon Başkanı: Staj işlemlerinin koordinasyonunu sağlar ve uygunluğunu denetler.

  • Program Başkanı : Başkanlığını yaptığı bölüm/programın staj işlemlerini yürütür ve işlemlerin uygunluğunu denetler.

  • Danışman: Danışmanlığını yaptığı öğrencilerin staj ile ilgili işlemlerini yürütür. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerin stajlarını değerlendirir.

  • Staj Evrak Birimi: Staj evrakları teslimi, dağıtımı ve arşivlenmesinden sorumludur.


* Yukarıda verilen bilgilerin yönetmelik maddesine aykırılık teşkil etmesi durumunda ilgili yönetmelik maddesi hükümleri uygulanır.