2021-2022STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

Adı Soyadı

Okuldaki Görevi

Kuruldaki Görevi

Öğr. Gör. Mustafa SAVAŞ

Müdür Yardımcısı

Okul-Sanayi Koordinatörü- Başkan

Öğr. Gör. Hicran U. D. AYDIN

Pazarlama Program Başkanı

Program Koordinatörü – Üye

Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ

Muhasebe Program Başkanı

Program Koordinatörü – Üye

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM

Dış Ticaret Program Başkanı

Program Koordinatörü – Üye

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN

Büro Yön. ve Yön. Asis. Program Başkanı

Program Koordinatörü – Üye

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÜNAL ADIGÜZEL

Bankacılık ve Sigortacılık Prog. Başkanı

Program Koordinatörü – Üye

Öğr. Gör. Hicran U. D. AYDIN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog. Başkanı

Program Koordinatörü – Üye