Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

STAJ /GENEL AÇIKLAMALAR

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) ve STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) stajları olmak üzere iki stajı başarıyla tamamlaması gerekir.

Her bir staj, 4 AKTS olacak şekilde kredilendirilmiştir.

Her iki staj ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle, her bir staj için, ayrı iki staj defteri kullanılır.

Öğrencilerimiz, staj defterlerini, okulumuz Staj Evrak Birimi’nden ücret karşılığı temin edebilirler.

Her bir staj, en az 15 İş günü olmalıdır. Cumartesi gününün iş gününe dâhil edilmesi için, staj evrakları tesliminde, staj yapılacak iş yerinin Cumartesi günü açık olduğuna dair belge ibraz edilmelidir. Aksi halde Cumartesi yapılan staj, iş gününden sayılmaz.

15 İş gününden fazla olan stajların, sadece 15 iş günü olan kısmı değerlendirmeye alınır. 15 İş gününden az olan stajlar geçersizdir.

Öğrencilerimiz, staj iş yerine %80 (15 günlük stajda 14 iş günü) oranında devam etmekle yükümlüdür. 

1. Sınıf öğrencilerimiz STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) stajını, yarıyılı takip eden yaz döneminde yapabilir. 1.sınıfın sonunda yani II. Yarıyıl sonunda stajını yapmadığı veya yapamadığı takdirde STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) ve STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) stajlarını art arda yapabilir. Ancak her staj için ayrı defter kullanır.

STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) yani 2. Sınıf stajı 1. Sınıfın sonunda yapılamaz.

Pusula bilgi sistemi üzerinden staj başvurusu esnasında staj kodlarına dikkat ediniz.

STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) “###-150” kodu ile kodlanmıştır. Örneğin BNK-150.

STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) “###-250” kodu ile kodlanmıştır.  Örneğin BNK-250.

Eğitim – Öğretim döneminde staj yapmak isteyen öğrenci, üzerine kayıtlı ders yoksa stajını eğitim-öğretim dönemi içinde de yapabilir. Ancak eğitim-öğretim dönemi içinde, üzerine kayıtlı devam zorunluluğu olan dersi varsa staj yapamaz. Eğitim – Öğretim Dönemi, Güz, Bahar ve Yaz dönemidir.

Öğrencilerimiz stajlarını azami öğrenim süresi (8 Yarıyıl / 4 Yıl) içinde yapmaları gerekir. Azami öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı kazanan öğrencilerimizin, ek süre bitimine kadar stajını da başarı ile tamamlamaları gerekir.

Onaylanan staj süresi için, staj yapacak öğrencilerimiz iş kazalarına karşı sigortalanır. Bu sigorta işyerine maddi bir yükümlülük getirmez. Bu sigorta işe giriş tarihi olarak değerlendirilmez.

İşyeri Eğitim Programı kapsamında, İŞKUR ile yapılan, protokole dayalı iş yerlerinde, kamu ve özel kurumlarda, firmalarda yapılan çalışmalar, fakülte ve yüksekokullarda bulunan zorunlu veya isteğe bağlı stajların yerine sayılır.