GENEL AÇIKLAMALAR

1.     Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için,

·        STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı)   “###-150”

·        STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı)  “###-250”

olmak üzere iki stajı başarıyla tamamlaması gerekir.

2.     Her bir staj, 4 AKTS olacak şekilde bahar dönemi içinde kredilendirilmiştir. Her iki staj ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle her bir staj için ayrı iki staj defteri kullanılır.

3.     Pusula bilgi sistemi üzerinden başvuru yaparken staj kodlarına dikkat ediniz. STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) “###-150” kodu ile kodlanmıştır. Örneğin BNK-150.  STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) “###-250” kodu ile kodlanmıştır.  Örneğin BNK-250.

4.     Her bir staj, 15 iş günü olmalıdır. Birinci sınıfların staj bitiş tarihi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi “Derslerin Başlama Tarihi” ve sonraki bir tarih olamaz.

5.     Çift staj yapacak olanlar, her iki stajını da aynı iş yerinde yaptıkları takdirde, ara vermeden stajlarını tamamlayabilirler. Stajlar, 15 iş günü artı 15 iş günü olmak üzere tek bir seferde yapılabilir. Bu durumda da iki ayrı staj defteri kullanılacaktır. Çift staj, ikinci sınıfın sonunda veya azami öğrenim süresi içinde yapılabilir.

6.     Öğrencilerimiz, staj defterlerini, okulumuz Staj Evrak Birimi’nden ücret karşılığı temin ederler.

7.     Cumartesi gününün iş gününe dâhil edilmesi için staj evrakları tesliminde, staj yapılacak iş yerinin cumartesi günü açık olduğuna dair belge ibraz edilmelidir. Aksi halde Cumartesi yapılan staj, iş gününden sayılmaz.

8.     Derse devam zorunluluğu olmayan birinci ve ikinci sınıf haricindeki öğrencilerimiz, diledikleri tarihlerde staj yapabilirler.

9.     Resmî tatil günleri, staj iş gününden sayılmaz. Resmi tatil günleri için tıklayınız!.

10.  2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi içinde, derse devam zorunluluğu olan öğrencilerimiz, dersler başlamadan stajlarını bitirmelidir.

11.  Dikey Geçiş ile başka bir üniversiteye kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizin, mezuniyet işlemlerinin zamanında tamamlanması için, öğrencilerimiz, üniversitelerin kayıtları başlamadan, stajlarını tamamlayıp, değerlendirme tarihlerine kadar, staj defterini, staj evrak birimine ulaştırmaları gerekir.

12.  Staj defterleri, staj bitişi tarihini takip eden 30 gün içinde okula ulaştırılmış olması gerekir. Geç ulaşan staj defteri nedeni ile mağduriyet yaşanması durumunda, personel, bu mağduriyetten sorumlu tutulamaz. 

13.  15 İş gününden fazla olan stajların, sadece 15 iş günü olan kısmı değerlendirmeye alınır. 14 iş gününden az olan stajlar geçersizdir.

14.  Eğitim – öğretim döneminde staj yapmak isteyen öğrenci, üzerine kayıtlı ders yoksa stajını eğitim-öğretim dönemi içinde de yapabilir. Ancak, eğitim-öğretim dönemi içinde, üzerine kayıtlı devam zorunluluğu olan dersi varsa bu durumda dersi olan günlerde staj yapamaz. Eğitim – öğretim dönemi, Güz, Bahar ve Yaz dönemidir.

15.  Yaz okulunda ders alan öğrencilerimiz gerektiği takdirde yaz okulu ders programını ibraz etmekle yükümlüdür.

16.  Öğrencilerimiz, stajlarını, azami öğrenim süresi (8 Yarıyıl / 4 Yıl) içinde yapmaları gerekir. Azami öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı kazanan öğrencilerimiz stajlarını, ek süre bitimine kadar başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

17. Onaylanan staj süresi için, staj yapacak öğrencilerimiz, iş kazalarına karşı sigortalanır. Bu sigorta, iş yerine maddi bir yükümlülük getirmez. Bu sigorta, işe giriş tarihi olarak değerlendirilmez.


[ ] -Bu sayfada verilen bilgiler yönetmelik maddelerine aykırılık teşkil ediyorsa bu durumda yönetmelik maddeleri geçerlidir!