Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

SOSYAL HİZMETLER

TANIM

Sosyal Hizmetler, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden sıkıntı içerisinde olan birey, grup, topluluk ve toplumların sorunlarını anlayarak, sorunların çözüm yollarının bulunmasında sahip oldukları imkanların kullanılmasını, yardım etmek için başka olanakların araştırılmasını, yardım etme yöntemleri konusunda eğitimler veren günümüzde oldukça popüler hale gelen bir bölümdür.

AMAÇ

Programın amacı gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirmektir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi kamu kurumlarının merkez ve illerdeki çalışan talebini Sosyal Hizmetler bölümü karşılamaktadır.

Sosyal Hizmetler programını ön lisans düzeyinde örgün eğitim şeklinde veren kurumların yetersizliği okulumuzdaki değerli programlardan biri olan Sosyal Hizmetler programının önemini daha da artırmaktadır.

Bu programda başarılı olunması ve iyi bir çalışan olunması için kişinin sosyal bilimlere ve sosyal yaşama ilgi duyması zorunludur. Ayrıca insan ilişkilerinden hoşlanan, insanları seven, kaynak kullanımını insanların ihtiyaçlarına göre yönetebilen ve yaratıcı kişiler olması gerekmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Not: 2015-2016 öğretim yılı itibari ile henüz öğrenci alımı yapılmamaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 krediye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,
 • Devlet Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • SGK
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların il ve ilçe teşkilatları.

DERS İÇERİKLERİ

Genel İşletme, Davranış Bilimlerine Giriş, İktisata Giriş, İletişim Bilgisi, Uygarlık Tarihi, Hukuka Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri, Yabancı Dil, Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

STAJ

Öğrencilerimiz,

 • Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
 • İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
 • Kamu ve Özel sektöre ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri
 • Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Çocuk Yuvaları
 • Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Yetiştirme Yurtları
 • Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Ergen Danışma Merkezleri
 • Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Aile Danışma Merkezleri
 • Kamu ve özel Sektöre ait Huzurevleri
 • Kamu ve özel Sektöre ait Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Kamu ve özel Sektöre ait Engellilere yönelik Özel eğitim Kuruluşları
 • Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Toplum Merkezleri
 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hastahakları , Ana Çocuk Sağlığı , ve Aile Planması Merkezleri
 • Kredi yurtlar Kurumu
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
 • Adalet Bakanlığına Bağlı, Cezaevlerinin , İslahevlerinin Aile mahkemelerinin fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri
 • Kamu ve STK'lara ait sokak çocukları merkezleri
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İş Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
 • Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri
 • Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK'lar vb. kuruluşlarda staj yapabilirler.

 DGS SINAVI ile GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Sosyal Hizmet Bölümü