Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

PAZARLAMA ve REKLAMCILIK

TANIM

Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı 2 yıllık olup öğretim dili Türkçe'dir. Pazarlama Programı, hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Programın temel amacı, hedeflenen hizmet sektöründe yer alan uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, Üniversitemizin temel unsurlarındandır. Programımızda işbaşı eğitime büyük önem verilmekte bu nedenle, öğrencilerimizin pazarlama alanında deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmaları, sektör- üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Günümüzde kurumlar göreceli rekabet avantajlarını koruyabilmek ya da artırabilmek amacıyla aldıkları tüm stratejik kararları müşteri odaklı olması koşuluyla değerlendirmek durumundadırlar. Dolayısı ile müşterilerin bu kadar önem kazandığı bir ortamda iletişimin önemi de ortaya çıkmaktadır. İki yıllık eğitim süresi olan bu programın amacı hem Türkiye’de hem de uluslararası şirketlerde başarı ile çalışabilecek pazarlama uygulayıcıları yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan kişiler, özel ve kamu sektörlerinde medya araştırmaları, pazarlama iletişimi gibi oldukça geniş uygulama alanlarında görev alabileceklerdir.

AMAÇ

Meslek Yüksekokullarının amacı doğrultusunda Pazarlama Programı’nın amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman kadrolarını yetiştirmektir.

Programımızın amacı, öğrencilerimize bu mesleki bilinci aşılamak ve piyasada aranan meslek elemanları olmalarını sağlayabilmektir. Bunun için öğrencilere hem teorik ağırlıklı hem de uygulamalı dersler verilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Not: 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı yapılmamıştır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda İKMEP müfredatında yer alan ders sorumluluklarını yerine getirdikten sonra 120 AKTS’ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

Program mezunları daha çok özel sektör işletmelerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Erkek mezunların kişisel satış ve dağıtım gibi seyahati gerektiren işlerde istihdam edildiği, bayan mezunların büroda yürütülen sipariş alma, planlama, mağaza içi satış gibi pazarlama hizmetlerine öncelik vermekle birlikte, aktif satışa da hevesli oldukları; ayrıca reklam, halkla ilişkiler sektörlerinde de çalışmayı arzuladıkları görülmektedir.

Mezunların özel sektörde olduğu kadar kamu işletmelerinin pazarlama bölümlerinde ve bankaların ilgili servislerinde de çalışabilmektedirler.

Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayalı olduğundan mezunların girişkenliği ve becerikliliği iş bulmalarında önemli rol oynamaktadır.

İzmir ve çevresinde bulunan büyük ve orta boy işletmelerin pazarlama, satış ve ihracat bölümleri, mezunları istihdam etmede ilgili davranmakta, ancak birçoğu da iyi bir yabancı dil, bilgisayar kullanımı, sürücü belgesine sahip olma gibi ek özellikler aramaktadır.

DERSLER

 Detaylar için tıklayın...

STAJ

Kamu ve/veya Özet Sektörlerin Pazarlama, Satış, Satın alma, Reklamcılık bölüm/departmanlarında staj yapılabilir. 1.sınıf 15 gün, 2.sınıfta 15 gün olmak üzere toplam 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.

DGS SINAVI ile GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Pazarlama
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik