2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU


  • Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Başkan)
  • Arş. Gör. Selver ÖZGÜR (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Hicran U.D. AYDIN (Üye)
  • Öğr. Gör. Dr. Gülden A. KULA (Üye)
  • Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN (Üye)
  • Öğr. Gör. Alperen ALBAYRAK (Üye)
  • Öğr. Gör. İsmail ÇELİKAK (Üye)