Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

TANIM

Muhasebe Programının hedefi şirketlerin muhasebe departmanlarına hizmet vermek üzere ara eleman ihtiyacına katkıda bulunmaktır. Bu programda temel işletme ve muhasebe yapılanması ve sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Özellikle maliyet ve yönetim muhasebesi, denetim, ileri muhasebe uygulamaları ve temel bilgi teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar ve dersler verilmektedir. Denizli ili başta olmak üzere bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren sanayi ve hizmet sektöründe var olan işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu programın açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muhasebe Programından mezun olacak öğrenciler işletmelerin muhasebe bölümlerinde ve Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerin yanında kolayca iş bulacaklardır. Ayrıca mezun olacak öğrenciler 4 yıl staj yaptıktan sonra Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci" unvanı almaktadırlar.

AMAÇ

Kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe alanında nitelikli eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel muhasebecilik bilgi ve becerileri kazandırılmakta, teorik derslerin yanında uygulamalı derslerde verilmektedir. Bilgisayar (paket proğramlar) programları eğitimi müfredatta önemli yer tutmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Bölüm kapasitesi 60 normal 60 ikinci öğretim olmak üzere toplam 120 kişidir.

Not: 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı yapılmamıştır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda İKMEP müfredatında yer alan ders sorumluluklarını yerine getirdikten sonra 120 AKTS’ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Muhasebe Meslek Elemanı unvanı verilmektedir. Mezunlar kendi adlarına muhasebe bürosu açabildikleri gibi muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmekte ve iş bulabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar.

DERSLER

 Detaylar için tıklayın...

STAJ

İşletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde staj yapabilirler. Staj, Programda okuyan öğrencilerin zorunlu yaz stajı süresi 15 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinde 15'şer gün olarak yapabilecekleri gibi, 2. Sınıfın sonunda 30 gün olarak da yapabilmektedirler.

Dgs Sınavı İle Geçiş Yapılabilen Lisans Programları

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİşletme
 • İşletme
 • Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme – Ekonomi
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Finansman Uluslararası Ticaret Ve işletmecilik