2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET KOMİSYONU


  • Öğr. Gör. Dr. Deniz ÜNAL ADIGÜZEL (Başkan)

  • Öğr. Gör. Dr. Özgür TUNÇEL (Üye)

  • Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)

  • Öğr. Gör. Oğuzhan ÇELİK  (Üye)

 


Örnek Dilekçe / Form

  1. Yüksekokul Sekreterliğine verilecek olan dilekçe örneği

Komisyonun Görevi:

  1. Komisyon ilgili yarıyıl sonunda ve okul yönetiminin gerekli gördüğü hallerde toplanır.

  2. Program başkanı ve danışman hocalardan mezuniyet yeterliliğine sahip öğrencilerin listesini talep eder.

  3. Program başkanlarından ve danışmanlardan gelen listeleri inceler ve uygun olanları Yüksekokul Sekreterliği'ne iletir.

Komisyon İş Akış Şeması