Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

Komisyon Başkanı ve Üyeler

 Komisyon Başkanı  Komisyon Üyesi  Komisyon Üyesi
     
 Öğr. Gör. Dr.

Deniz Ünal ADIGÜZEL

 Öğr. Gör.

Şeyda İRDEM

 Öğr. Gör.

 Oğuzhan ÇELİK

 

Örnek Dilekçe / Form

  1. Yüksekokul Sekreterliğine verilecek olan dilekçe örneği

Komisyonun Görevi:

  1. Komisyon ilgili yarıyıl sonunda ve okul yönetiminin gerekli gördüğü hallerde toplanır.
  2. Program başkanı ve danışman hocalardan mezuniyet yeterliliğine sahip öğrencilerin listesini talep eder.
  3. Program Başkanlarından ve Danışmanlardan gelen listeleri inceler ve uygun olanları Yüksekokul Sekreterliğine iletir.

Komisyon İş Akış Şeması