Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör
Komisyon Başkanı ve Üyeler
 Komisyon Başkanı  Komisyon Üyesi  Komisyon Üyesi
     
 Öğr. Gör. Dr. Deniz Ünal ADIGÜZEL  Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM  Öğr. Gör. Oğuzhan ÇELİK
 
Örnek Dilekçe / Form
  1. Yüksekokul Sekreterliğine verilecek olan dilekçe örneği
Komisyonun Görevi:
  1. Komisyon ilgili yarıyıl sonunda ve okul yönetiminin gerekli gördüğü hallerde toplanır.
  2. Program başkanı ve danışman hocalardan mezuniyet yeterliliğine sahip öğrencilerin listesini talep eder.
  3. Program başkanlarından ve danışmanlardan gelen listeleri inceler ve uygun olanları Yüksekokul Sekreterliği'ne iletir.
Komisyon İş Akış Şeması