✍Mazeretli ders kayıt işlemi nedir?
Ders kayıtları ve veya kayıt yenileme tarihlerinde ders kaydı yapamayan öğrenciler, mazeretlerini, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden bildirirler. Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Başvurular: Pusula Bilgi Sistemi

✍Mazeretli ders kayıt talebim uygun görülürse kayıt yenileme işlemini ne zaman yapabilirim?
Akademik takvimde belirtilen Ekle-Sil Onayla tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yapabilirsin.

➥Madde 7 (8) : Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ancak, mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini ekle-sil-onayla tarihlerinde yaptırabilir.

✍Mazeretli ders kayıt talebim uygun görülürse derslerimi ne zaman seçerim?
Akademik takvimde belirtilen Ekle-Sil Onayla tarihlerinde ders seçimi yapabilirsin.

➥Madde 19 (4): Mazereti nedeniyle ders kayıt dönemi içerisinde ders kaydını yapamayan ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler ile ders kaydında seçtiği derslerde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil-onayla günlerinde ders kayıtlarını yapar.

✍Mazeretli ders kaydı için bir sınırlama var mıdır?
Bu haktan, eğitim-öğretim süresince sadece 2 (iki) kez yararlanılabilir.

➥Madde 7 (10) : (Değişik:RG-20/7/2014-29066)(1): Mazeretli kayıt yenileme işlemi, eğitim-öğretim süresi içinde en fazla iki defa yapılabilir. Her ne sebeple olursa olsun, döneminde mazeretli kayıt yenileme işlemini yapmayan ve/veya iki sefer mazeretli kayıt hakkını kullandığından dolayı kayıt yenileme işlemini yapamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile ilgili dönemde hiçbir şekilde öğrencilik haklarına yönelik ders kayıt ve sınav hakkı verilmez.

Bu sayfa Bekilli Meslek Yüksekokulu için özet bilgiler içerir. Herhangi bir ihtilafta, Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.