Kayıt Yenileme, Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 
İçindekiler
Genel Bilgiler

✍Normal öğrenim süresi dört yarıyıl diğer bir deyişle iki yıldır. Her yarıyıl dönem olarak da bilinmektedir.

✍Öğrenim ücreti, her eğitim-öğretim yılında, iki defa olmak üzere, Güz (Eylül) ve Bahar(Şubat) yarıyılı/dönemi başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili banka hesabına yatırılır.

✍Öğrencilerimiz, ilk iki yıl (1. ve 2. Sınıf Öğrencileri), öğrenim ücreti ödemezler.

Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır Bu kapsamda ikinci bir üniversitede kaydınız varsa bu durumda öğrenim ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.
Açıklamalar

✍Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan tüm öğrencilerimiz, özel durumu olanlar müstesna, öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili banka hesabına yatırırlar.

✍Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

✍Öğrencilerimiz, ödeme yaptığı halde, haklı bir sebeple, ödediği öğrenim ücretini talep etmek isterse, ilgili dilekçeye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasından ulaşabilir.

✍Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemezler.

✍Kayıt yaptırıp, kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerimizin, katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez

✍Okulumuzda, ikinci öğretim yapılmadığından dolayı, yukarıdaki bilgiler sadece normal öğretim öğrencilerine yöneliktir. İkinci öğretimden normal öğretime aktarılan öğrenciler de normal öğretim öğrencisi olarak değerlendirilir.

✍Staj hariç, ek sınavlara veya üç ders sınavına katılmak isteyen öğrenciler (1 ve 2. sınıflar hariç), ilgili dönem öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular
✍ Birinci ve ikinci sınıfta öğrenim ücreti yatırır mıyım?
Başka bir üniversitede kaydı olmayan 1 ve 2. sınıf öğrencileri ücret yatırmakla yükümlü değildir.
✍ İkinci sınıf sonunda mezun olamazsam hangi koşullarda öğrenim ücreti yatırırım?
Bu durumda staj ve istisnalar hariç, ders alacağın ve veya sınavlara katılacağın her dönem için öğrenim ücreti yatırırsın.
✍Bir dönem için öğrenim ücreti kaç liradır? Nereye, nasıl yatıracağım?
155 TL. Halk Bankası şubeleri, Halk Bankası internet şubesi ve ATM'leri üzerinden öğrenci numarası ile ücretini yatırabilirsin.
✍ Mezun olmak için sadece stajlarım kaldı. Bu durumda öğrenim ücreti yatırmam gerekir mi?
Hayır. Bu durumda öğrenim ücreti ödemezsin.
✍ Yaz okulu için öğrenim ücreti ödemem gerekir mi?
Yaz okulu için ödemen gereken miktar seçmiş olduğun dersin kredisi oranında bir ücrettir. İlgili duyuruları takip ediniz.
Özel Durumu Olan Öğrenciler

✍31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

✍Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilikoranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

Ödeme İşlemleri

2022-2023 Akademik yılı  Güz dönemi için dönem ücreti 155 TL olarak belirtilmiştir.

✍Halkbank ATM Cihazlarından Kartsız Ödeme İşlem Adımları

 1. Giriş
 2. Fatura ve Ödemeler
 3. Eğitim ve Sınav Ödemeleri
 4. Üniversite Harcı Ödemeleri
 5. İl Plaka Kodu
 6. (20)
 7. Pamukkale Üniversitesi
 8. Öğrenci Numarası

✍Halkbank İnternet Bankacılığı ile Ödeme İşlem Adımları 

 1. Ödeme/Vergi
 2. Kurum
 3. Eğitim Ödemeleri
 4. Kurum Seçimi (Pamukkale Üniversitesi Harç)
 5. Pamukkale Üniv. Harç Tahsilatı
 6. Öğrenci No girişi
 7. Sorgula
 8. Ödeme
 9. Dekont
NOT: Ödeme işlemlerinde kesinlikle Hesap ya da IBAN numarası yoktur sadece öğrenci numarası ile ödeme yapılması gerekmektedir.
Bu sayfa Bekilli Meslek Yüksekokulu için özet bilgiler içerir.
Herhangi bir ihtilafta, Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.