Ders Seçimi
İçindekiler
Genel Bilgiler

✍ Öğrenci, ders seçmeli bile olsa, kataloğunda tanımlı dersi almakla yükümlüdür.

✍ Mezun olabilmenin bir şartı da, öğrencinin kataloğunda tanımlanmış seçmeli veya zorunlu tüm dersleri başarı ile tamamlamasıdır.

Açıklamalar

✍ Öğrenciler, her dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde en az 30 AKTS ders seçer.

✍ Son sınıf öğrencileri akademik ortalamasına göre ilgili dönemle kısıtlı olmak üzere 30 AKTS'den fazla ders seçebilirler. Tabloya göz atınız.

✍ Güz Dönemi'nde STAJ yoktur. Öğrenciler normal dönemde en az 30 AKTS ders seçerler.

✍ Bahar Dönemi'nde, STAJ hariç, 26 AKTS ders vardır. 4 AKTS olan STAJ zorunludur ve öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

✍ Güz Dönemi dersleri Güz Dönemi'nde, Bahar Dönemi dersleri Bahar Dönemi'nde seçilir.

✍ Öğrenci Bahar Dönemi'nde kaldığı dersi Güz Dönemi'nde alamaz.

Yaz okulu için güz ve bahar dönemi dersleri ayırımı yoktur. Öğrenci dilerse üstten ders alabilir. Ancak, ders programında yoğunluk nedeniyle ders saatleri çakışan öğrenci bu defa devamsızlıktan kalacaktır. Bu nedenle her dönem ilgili dönemin derslerinin seçilmesi ve başarı ile o dönem derslerinin verilmesi tavsiyemizdir.
AKTS ve Akademik Ortalama İlişkisi

Yeni kayıt olan öğrenciler ilk dönem toplam 30 AKTS ders seçerler. Bahar döneminden itibaren her dönem için alabileceği asgari 30 AKTS olmak üzere akademik ortalamaya bağlı olarak en fazla alabileceği AKTS değişkenlik gösterir. Bu, fazladan ders seçebileceği anlamına gelir.

Akademik Ortalama

Seçebileceği Toplam AKTS

0,00 - 1,99 30 AKTS
2,00 - 2,49 36 AKTS
2,50 - 4,00 42 AKTS
Ders Seçiminde Öncelik Sıralaması

Ders seçimi işleminde öncelik sırası Pusula Bilgi Sistemi'nde aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır. Dolayısı ile ikinci sınıftan itibaren öğrenciler, ders seçiminde, aşağıdaki gibi bir durumla karşılaşmaları olasıdır.

  1. Birinci sınıftan başarısız oldukları ders veya dersler (Notu E,F1,F2 olan dersler)
  2. Birinci sınıfta hiç almadığı ders veya dersler
  3. En fazla alabileceği AKTS ile sınırlı olması koşulu ile dönem ders veya dersleri
Öğrencilerimiz, birinci sınıfta koşullu geçtiği ders veya dersleri (D1, D2 olan dersleri)almak zorunda değildir. Akademik ortalamayı yükseltmek amacıyla isteğe bağlı olarak alınabilir.
Dönemde Seçilecek Dersler
Bu sayfa Bekilli Meslek Yüksekokulu için özet bilgiler içerir.
Herhangi bir ihtilafta, Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.