DİPLOMA İŞLEMLERİ

  • 1 Temmuz 2017 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz  diplomalarını Rektörlükte bulunan Diploma Servisinden istenilen belgeleri ibraz ederek alacaklardır. Bu öğrencilerimizin Bekilli Meslek Yüksekokuluna gelmelerine gerek yoktur.

  • Öğrencilerimiz diplomaları ile ilgili okulumuz öğrenci işlerinden bilgi edinebilirler. [ +90 258 791 1490 Dahili numara 123 ]

  • Diploma, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden teslim alınabilir.

    Bunun haricinde E-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi alabilirsiniz.

Diplomayı alabilmeniz için üniversite birimleri ile ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu nedenle İLİŞİK KESME İŞLEMİNİ başlatıp bu işlemin olumlu tamamlanması halinde ancak diplomanızı alabilrsiniz. İlişik kesme işlemi Pusula Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Aşağıda akış şemasını takip ediniz!

İLİŞİK KESME İŞLEMİ


DİPLOMA İŞLEMLERİ