Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

Devamsızlıklar

Öğrencilerimiz, derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

 Dersin sorumlu öğretim elamanı, ders salonu içinde, öğrenciden imza almak sureti ile derse devam durumunu takip eder.

 Öğrencilerimiz, derslere devam durumunu, her ders için kendilerine verilen imza listesinden takip ederler.

 Öğrencilerimiz, derslere %70 oranında devam etmekle yükümlüdür.

 Öğrencilerimiz, 14 haftalık Eğitim-Öğretim dönemi içinde, en az 10 hafta derslere devam etmekle yükümlüdür.

 Derse devam etmeyen öğrencinin notu F2 olarak girilir ve bu öğrenci Dönem Sonu sınavına giremez.

 Öğrencilerimiz, F2 ile kaldığı ders için Azami Öğrenim Süresi sonunda yapılacak Ek Sınavlara katılamaz.

 Akademik takvimde belirtilen sürelerde, dersin sorumlu öğretim elamanı, devamsızlık girişini, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden yapar. 

 Dönem Sonu Sınavlarından önce, devamsızlık girişleri tamamlanır ve öğrenci, devamsızlıktan kalıp kalmadığını, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden öğrenir.

 Sisteme devamsız olarak girilen öğrencinin itirazı, dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından, ders imza listesine bakılarak değerlendirilir. Bir hata varsa, dersin sorumlu öğretim elamanı, durumu Yüksekokul Sekreterine bildirir. Sistem üzerinden hatalı devam durumu düzeltilir.

 Derse devam koşulunu, bir dönem yerine getiren öğrencilerde, aynı ders için diğer yıllarda derse devam koşulu aranmaz.

Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerimiz,  bu dersin devam koşulunu yerine getirmedikleri sürece mezun olamazlar. 

 Bu sayfada verilen bilgiler ilgili yönetmeliğe aykırı bir durumu ifade ediyorsa ilgili yönetmelik maddesi hükümleri geçerlidir.

İlgili Yönetmelik: PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.11.2018)