Devamsızlıklar

Öğrencilerimiz, derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

 Dersin sorumlu öğretim elamanı, ilgili dersin işlendiği salonda mobil imza yöntemi ile yoklama alır. Mobil imza yoklama imkanı olmayan hallerde alternatif yoklama yöntemleri kullanır.

 Öğrencilerimiz, derslere %70 oranında devam etmekle yükümlüdür.

 Öğrencilerimiz, 14 haftalık Eğitim-Öğretim dönemi içinde, en az 10 hafta derslere devam etmekle yükümlüdür.

 Derse devam etmeyen öğrencinin notu F2 olarak girilir ve bu öğrenci Dönem Sonu sınavına giremez.

 Öğrencilerimiz, F2 ile kaldığı ders için Azami Öğrenim Süresi sonunda yapılacak Ek Sınavlara katılamaz.

 Derse devam koşulunu, bir dönem yerine getiren öğrencilerde, aynı ders için diğer yıllarda derse devam koşulu aranmaz.

Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerimiz,  bu dersin devam koşulunu yerine getirmedikleri sürece mezun olamazlar. 

 Bu sayfada verilen bilgiler ilgili yönetmeliğe aykırı bir durumu ifade ediyorsa ilgili yönetmelik maddesi hükümleri geçerlidir.

İlgili Yönetmelik: PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği