2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU


  • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM (Başkan)
  • Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)
  • Öğr. Gör. Alperen ALBAYRAK (Üye)

Görevleri

  • Yarıyıl başlamadan önce açılacak dersler ve bu derslerde görevlendirilecek öğretim elamanın belirlenmesi

  • Ders Görevlendirme dosyasının hazırlanarak Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması

  • Ders Programının hazırlanması ve Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması

  • Sınav Programının hazırlanması ve Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması


Ders Görevlendirme İş Akış Şeması


Ders Programı İş Akış Şeması


Sınav Programı İş Akış Şeması