2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali KAYA (Başkan)

Öğr. Gör. Oğuzhan Çelik (Üye)

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN (Üye)


Görevleri

  • Yarıyıl başlamadan önce açılacak dersler ve bu derslerde görevlendirilecek öğretim elamanın belirlenmesi

  • Ders Görevlendirme dosyasının hazırlanarak Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması

  • Ders Programının hazırlanması ve Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması

  • Sınav Programının hazırlanması ve Yüksekokul Sekreterliğine ulaştırılması


Ders Görevlendirme İş Akış Şeması


Ders Programı İş Akış Şeması


Sınav Programı İş Akış Şeması