BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Yıl Yarıyıl (Dönem)
 Normal Öğrenim Süresi   4
Azami Öğrenim Süresi  4  8

DERSLER

Güz yarıyılı  dersleri için sayfamıza göz atın!

Bahar yarıyılı dersleri için sayfamıza göz atın!

Tüm dersleri görüntülemek ve ayrıntılarına ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sayfamıza göz atın!

 TANIM

Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Her gün farklı görüşlerin, öngörülerin ve teorilerin oluşturduğu, uygulandığı bu dönem beraberinde sorunları ve belirsizliklerinde getirmektedir. Bu durumda yöneticilerin üzerine yük oluşturmaktadır. Yönetici bir de ofis planlaması ve kontrolünün iyi yapılmadığı bir çalışma ortamına sahip ise bütün enerji ve zamanını bu eksiklikleri giderebilmek için harcamak zorunda kalmaktadır. Böyle durumlar yönetici asistanlığı kavramını her alanda üzerinde özellikle durulması gereken bir kavram haline getirmiştir. 

 AMAÇ

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

 GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir. Bunlar:

 • Kataloğundaki tüm dersleri başarı ile vermiş olmalıdır.
 • Staj-1 (BYS-150) ve Staj-2 (BYS-250) stajlarını başarı ile tamamlamış olmalıdır.
 • Akademik ortalama 2,25 olmalıdır. (2017 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için akademik ortalama 2,30 olmalıdır.)
 • Toplam en az 120 AKTS (kredi) tamamlamış olması gerekir.  Her bir yarıyıl (dönem) 30 AKTS olarak kredilendirilmiştir.

 İŞ OLANAKLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü mezunları tüm sektörlerde yönetici sekreteri, yönetici asistanı ve bölüm sekreteri olarak istihdam edilmektedirler. Özellikle bankalarda, finans kurumlarında, bakanlıklarda, hastanelerde, kooperatiflerde, hukuk bürolarında, kamu ve özel sektörlerdeki çeşitli firmalarda iş bulabilmekte, çalışabilmektedirler.

 

STAJ

Öğrencilerimiz staj yerlerini kendileri ayarlamaktadır. Kimi öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında staj yaptıkları yerde istihdam olanağı bulmaktadır. Staj iş sahibi olabilmek için iyi bir fırsattır.

Öğrencilerimiz her bir staj 15 iş günü olmak kaydı ile iki staj yaparlar.

Genel eğilim ilk stajlarını 1. sınıfın sonunda yaz günlerinde, diğer stajını 2.sınıfın sonunda yaz günlerinde yaparlar. Ancak stajlar 2. sınıfın sonundan itibaren ayrı ayrı ve fakat arka arkaya olarak da yapılabilir.

STAJ-1, sistemde BYS-150 olarak kodlanmıştır.

STAJ-2, sistemde BYS-250 olarak kodlanmıştır.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirsiniz.

 • Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar
 • Dershaneler
 • Hukuk Büroları
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 

DGS SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından önlisans öğrencileri için yapılan bir sınavdır. Öğrenci bu sınav ile öğrenimine lisans düzeyinde devam edebilme olanağına kavuşmaktadır.

DGS sınavı sonucu tercih edilebilecek lisans bölümleri aşağıda verilmiştir:

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler


 Hayallerinizi ertelemeyin!  Bizimle okumak güzeldir.