Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 11 Aralık 2019

Dönem Sonu Sınavı Sınav Takvimi (2019-2020)

Sevgili öğrenciler;

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, Güz Dönemi, Dönem Sonu Sınavı,  sınav takvimi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sınavlar, 25 Ocak 2019 -05 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Sınavlar

Madde 33:

(4) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(9) Yarıyıl/dönem sonu sınavı genel bir sınavdır, yarıyıl/dönem sonlarında yapılır.

(13) (Ek:RG-4/6/2018-30441) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak Yarıyıl/yılsonu sınavı,  yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilir. 

Mazeretler

Madde 34:

(1) Geçerli bir nedeni olan öğrenci mazeretinin kabulü için, gerekçeleri ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren yarıyıl sonu sınavı mazereti için beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına başvurur. Öğrencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceğine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu karar verir.

Not: Mazeret dilekçesi öğrenci işlerine verilecektir.

(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.