Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 14 Temmuz 2020

Covid19 Salgını Nedeniyle Alınan STAJ-ÖDEV Hakkındaki Kararımız!

Covif -19 salgını nedeniyle stajların ödev olarak yapılması ile ilgili okul yönetimimizin almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Zorunlu staj ile ilgili bu kararlar sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılı salgın süresince geçerlidir.

 • Staj haricinde tüm derslerini başarı ile geçmiş ve mezuniyetine sadece stajı kalan öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde ve danışmanlarının onayı ile stajlarını ödev olarak yapabilirler.

 • Mezuniyeti için staj dışında tek dersi kalan öğrenci stajını ödev olarak yapamaz. Bu haktan yalnızca tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve mezun olabilmeleri için sadece stajı kalan öğrencilerimiz faydalanabilir.

 • Yukarıda belirtilen öğrencilerimiz dışındaki diğer öğrenciler salgın sürecini de göz önünde bulundurarak kendilerince uygun bir zamanda stajlarını yapabilirler.

 • İçinde bulundukları durum staj yapmasına elverişli olmayan öğrencilerimiz stajlarını daha sonraki uygun bir zamana erteleyebilirler. (Örneğin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı yaz döneminde stajlarını yapabilirler.)

 • Bekilli Meslek Yüksekokulu, imkânı olan öğrencilerimizin stajlarını, iş yerinde ve normal staj iş akışı içinde yapmalarını tavsiye eder.

 • Stajlarını ödev olarak yaptıklarından dolayı öğrencinin ileride tahmin edilemeyen bir takım olumsuzluklarla (Örneğin DGS ile gittiği okul stajını yenilemesini isteyebilir.) karşılaşmasından Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu sorumlu tutulamaz.

 • Stajını ödev olarak yapacak öğrencilerimiz pusula bilgi sistemei üzerinden staj başvuru ekranından ÖDEV’i seçeceklerdir. Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtecekler ve diğer istenen bilgileri dolduracaklardır. 

 • Stajını ödev olarak yapacak öğrencilerimiz için, normal staj zamanı okul tarafından yapılan iş yeri kaza sigortası, stajını ödev olarak yapan öğrencilerimiz için uygulanmayacaktır. Pusula Bilgi Sistemi’nde, bu öğrencilerimizin sigorta bilgisi, sistemin işleyişini sağlamak amacıyla sigorta yapıldı olarak işaretlenecektir.

 • Stajını, ödev olarak yapacak öğrencilerimiz staj defteri doldurmayacaktır. Öğrencilerimiz, staj-ödev dosyasını web sitemizden indirerek, word vb. metin düzenleme programlarında hazırlayacaklar ve PDF formatında e-posta kanalını kullanarak danışmanlarına ulaştıracaklardır. dosyaıyı PDF formatında, pusula bilgi sistemi staj başvuru ekranından, sistem üzerine yükleyeceklerdir. Bu hususta öğrenci danışman hocaları rehberlik edeceklerdir.

 • Staj ödev konusu danışman hocalar tarafından belirlenecek ve öğrenciye bildirilecektir. Süreç elektronik posta üzerinden danışman hocalar tarafından yürütülecektir.

 • Staj ödev bitiminde ilgili staj raporları arşivleme işlemi için Staj Birim koordinatörüne e-posta ile iletilecek ve arşivlenmesi sağlanacaktır.

İlgili tüm öğrencilerimize duyurulur.

Ekli Belgeler