Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2016

ATATÜRK VE MEHMET AKİF’İ ANLAMAK

ATATÜRK VE MEHMET AKİF’İ ANLAMAK

Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu’nda Çanakkale Savaşı’nda İstiklâl Marşı’mızı Dinlerken ATATÜRK ve M. Akif ERSOY’u Anlamak adlı konferans düzenlendi.

Bekilli Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Süleyman Barutçu, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak PAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mithat Aydın katıldı. Konuşmasına Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de en fazla Çanakkale ve Milli Mücadele ruhuna ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak başlayan Aydın, Milli Mücadele’yi yürüten kadroların gerek istiklâl, gerekse uygarlık davalarının fikrî alt yapısının 19. yüzyılın Osmanlı Türk aydınlanmasında saklı olduğunu ifade etti. Aydın yaptığı konuşmada “19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş Osmanlı Devleti’nin sona doğru gidişini resmetmektedir. Ancak söz konusu süreç aynı zamanda modern eğitim görmüş, çağını iyi anlayan dinamik bir kuşak tarafından Anadolu’da yeni bir devletin inşa edilmesini temin edecek şartları barındırmasıyla da bir başlangıçtır. Aslında Çanakkale ve Milli Mücadele yıllarımız, bir başka deyişle 1915’ler, 1919-20’lerde tarih, ‘uçurumun kenarına sürüklenmiş’, ‘yok edilmek istenen bir milletin’ var olma-yok olma savaşına tanıklık etmiştir. Bu bakımdan Türk’e biçilen kefen olarak kabul edilebilecek Sévres yırtılıp tarihin çöplüğüne atılırken, Atatürk ondan ‘asırlardan beri Türk milleti aleyhine hazırlanmış büyük bir suikast’, Mehmet Akif ise ‘murdar paçavra’ olarak nitelendirmiştir.  Açıkça Milli Mücadele yıllarının şartlarında ‘Anadolu’da yeni bir devlet teşekkül edecek; bu devletin istiklali ve onurunu ifade eden bir bağımsızlık marşı yazılacak; yeni devlet demokrasi ve halk egemenliği prensibine dayanan Cumhuriyet rejimi ile yönetilecek’ denilseydi kimse buna inanmazdı. ATATÜRK ve AKİF kendilerini milletine, ileri medeniyet davasına adamışlardır. Onlar, aklı rehber edinmeyi, okumayı, çalışmayı, hür düşünmeyi, dinimizi doğru anlamayı şiar edinmişlerdir.’’ dedi.

Etkinliğin sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Süleyman Barutçu katılım ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Mithat Aydın’a teşekkürlerini sunmak üzere hediyelerini takdim etti.